BAT-nyt 2019

(Senest opdateret 04.08.2020)
.
Nyhedsoversigten:
(Klik på datoen for at komme direkte til artiklen).
  • 06.12: BAT’s økonomi styrtbløder.
.
06.12
BAT’s økonomi styrtbløder
BAT’s økonomi styrtbløder
Pengene ser ud til at fosse ud af BAT’s pengekasse. Ved en budgetopfølgning 31.07.2019 tydede det på, at trafikselskabet ville afslutte regnskabsåret 2019 med et underskud på cirka 4,4 millioner kroner. Den seneste budgetopfølgning har imidlertid nu vist, at underskuddet i 2019 snarere bliver 2,2 mio. kroner højere, så 2019 ender med et minus på 6,644 mio. kroner.
Disse tal fremgår af mødereferatet fra det senest afholdte møde i Bornholms Regionskommunes Natur- og Miljøudvalg.
Det betyder, at BAT kommer ud af 2019 med et underskud, der er 84,6 procent højere, end det, der var regnet med ved begyndelsen af 2019, og ikke mindre end 369 procent højere end det underskud, der blev budgetteret med i februar 2019, da kommunalbestyrelsen vedtog en plan, som skulle reducere det forventede underskud i 2019 til 1,8 mio. kroner.
Faldende indtægter
Den overskridelse, som man konstaterede i juli måned, skyldtes primært øgede løn-og personaleudgifter og forøgede udgifter til de private vognmænd på øen. At de private vognmænd er blevet inddraget mere end forudset i trafikafviklingen hænger sammen med et sygefravær hos BAT på lidt over 40 procent mere end forventet. Dertil kommer desuden en række efterbetalinger fra 2018 og udbetaling af ikke afholdt ferie, som der altså ikke har været afsat tilstrækkelige midler til i budgettet.
Når underskuddet sidenhen er vokset med yderligere 2,2 mio. kroner, skyldes det ifølge sagsfremstillingen til Natur- og Miljøudvalgets medlemmer, at BAT har haft lavere indtægter, end der var budgetteret med, ligesom udgifterne til eksterne vognmænd også mod årets slutning er højere end forudset.
Samtidig vil de ændringer i personalesammensætning og vagtplaner, som i første omgang blev resultatet af budgetrevisionen i februar, først for alvor slå igennem i 2010.
Selv om det af sagsfremstillingen til Natur- og Miljøudvalget fremgår, at udgifterne til brændstof og værkstedsomkostninger er lavere end budgetteret, så kommer udvalgsformanden Leif Olsen (SF) dog med denne udmelding:
”Vores udgifter holder, mens vores indtægter falder. Samtidig har nogle af busserne været på værksted, og det har været rigtig dyrt”.
Total Page Visits: 811
Total Website Visits: 865745