Milano: Brianza linjerne

(Senest redigeret 27.10.2022)
Lidt historie
Milano har tidligere haft et større net af oplandssporveje. Fælles for disse var, at de udgik fra pladserne ved portene i bymuren (som i store træk lå langs ringlinjerne 29 og 30) og gik ud til en række byer i Milanos opland. Langt de fleste linjer forsvandt op gennem 1950-70erne. Nogle (de fleste) omstilledes til busdrift, mens andre opgraderedes til regional metrodrift, altså linjer på metroen, som forlængedes langt ud over bygrænsen.
En del af oplandssporvejen fra Milano (Piazza Sire Raul) mod Vimercate og Vaprio blev i 1970’erne koblet på byens metrosystem. Ved stationen Cimiano kommer metroen op i lyset og fortsætter som forstadsbane ud til forstæderne Cologno Nord og Gessate.
Tilbage af oplandssporvejene, der blev drevet med sporvejsmateriel, var der ved årtusindskiftet kun de to såkaldte Brianza-linjer i Milanos nordlige omegn. Også disse var dog kun en lille rest af et tidligere langt større system. De centrale dele af de to sporvejslinjer blev efterhånden erstattet med metrodrift (M3 og M5), og kun på de yderste dele tog sporvognen over fra metroen.
Den ene linje blev oprettet som dampsporvej mellem Milano (Porta Volta) og Giussano via Desio og Seregno i september 1881. I 1886 indviedes en sidelinje fra Seregno til Carate, og i 1890 fulgte endnu en sidelinje fra Cusano til Monza via Milanino og Cinisello. Allerede i 1915 blev linjen mellem Monza og Milanino dog nedlagt, og i 1958 overgik samme skæbne yderstrækningen mellem Seregno og Giussano. 25.04.1982 var det så tid at indstille strækningen mellem Desio og Carate, mens driften mellem Cusano og Milanino indstilledes 18.04.1999.
Dampdriften på denne linje varede frem til 1926, hvor strækningen mellem Milano og Desio blev elektrificeret. Elektrificeringen af hele denne del af Brianza-linjerne var først tilendebragt i 1936.
Den anden linje blev oprettet som hestesporvej mellem Milano (Piazza Marengo) og Affori i 1882. Allerede i 1900 blev den dog omstillet til elektrisk drift, og i 1915 forlængedes linjen til Varedo og i 1920 til Limbiate Ospedale (Mombello).
Begge linjer, som har kørt under ATM siden 1939, fik i 1961 fælles endestation i Via Valtellina. Denne beholdt de indtil 19.04.1999, hvor de to linjer blev afkortet henholdsvis til strækningerne Ornato – Desio (linje 178) og Affori – Limbiate Ospedale (linje 179). Årsagen var metroanlægsarbejder ved Piazzale Maciachini (linje M3) og anlægget af den første metrotramvia nord linje til Niguarda.
Allerede i 2000 blev linje 178 yderligere afkortet fra Ornato i Niguardas sydlige udkant til Niguarda Dazio, og i 2004 fik linjen sin sydlige endestation ved Niguarda Parco Nord, hvor linjen fik forbindelse til den første af metrotramvia nord linjerne.
28.06.2009 blev kørslen på de to linjer på søn- og helligdage erstattet af busser, henholdsvis linje 166 mellem Ospedale Maggiore og Desio og linje 165 mellem Maciachini M3 og Limbiate.
I forbindelse med forlængelsen af Metrolinje 3 fra Affori til Comasina 26.03.2011 blev linje 179 samtidig afkortet fra Affori til Comasina.
Køreplanen på de to linjer var herefter temmelig beskeden, og ofte lå driften helt stille. Derfor var det vel også kun et spørgsmål om tid, før de sidste rester af systemet indstilledes helt, og det skete så 30.09.2022. Hvad der videre skal ske med hensyn til elektrisk skinnetrafik nord på fra Comasina er i skrivende stund yderst uvist.
Billeder
Juli 1986: Via Valtellina. Juli 1986: Brianza-linjernes endestation på Via Valtellina. I forgrunden ses et af de såkaldte treni bloccati med en førerløs motorvogn i midten og styrevogn i begge ender. Oprindeligt var motorvognene (fra 1940rne) med fører, men i den første halvdel af 1960serne blev en del ombygget til den førerløse type, mens et antal bivogne blev ombygget til styrevognstypen som nr. 549 på billedet. Juli 1986: Et af Brianza-linjernes treni bloccati med styrevogn nr. 550 i den ene ende. Vogntoget er netop ankommet til endestationen i Via Valtellina i Milano.
Juli 1986: Et treno bloccato på Via Valtellina. Vogntoget her var tidligere indsat på de såkaldte Adda-linjer mellem Milano og Vimercate eller Vaprio d’Adda, som blev omstillet til enten regional metro eller busdrift i perioden 1978-81. Vognene fra Adda-linjerne blev overført til Brianza-linjerne og efterhånden ommalet til ATMs mørkorange farve, men vogntoget herover havde i 1986 stadig sine oprindelige Adda-linje farver. Juli 1986: Foruden 3-vognstogene (treni bloccati) sås tidligere længere vogntog bestående af en stor bogiemotorvogn med op til fire bivogne efter sig. Brianza-linjerne havde to typer af de store motorvogne med betegnelsen Desio og Reggio Emilio. Typerne var af udseende hinanden meget lig, men der var lidt forskel på deres motorydelse og maksimumhastighed. Nr. 46 af typen Desio (nr. 44-49) er fra 1926. Af de seks enheder af denne type havde de fire en maksimum-hastighed på 35 km/t, mens to (nr. 48 og 49) kunne køre op til 60 km/t. Reggio Emilio typen kunne alle køre 60 km/t og havde en betydelig højere motorydelse. Billedet er taget i Via Valtellina. Juli 1986: Bogiemotorvogn af typen Desio venter i Via Valtellina på at blive sat ind i eftermiddagens myldretid i spidsen for et antal bivogne.
Juli 1986: Et vogntog (treno bloccato) i Via Valtellina. Destinationsskiltet fortæller om tidligere tiders “storhed”. På tidspunktet, hvor billedet er taget, havde strækningen mellem Desio og Carate allerede været indstillet i godt fire år. Juli 1986: Bivogne oprangeret efter motorvogn nr. 47 på myldretidsvogntog i Via Valtellina. 28.06.1988: Selv om destinationsskiltet siger Limbiate Ospetale, så viser billedet altså et treno bloccato, der ankommer til Milano, hvor det ses i Via Carlo Farini ved Viale Stelvio umiddelbart før endestationen i Via Valtellina.
28.06.1988: Strækningen mellem Milanino og Via Valtellina blev betjent af solomotorvogne af typen på billedet. Nr. 124 ses her i Carlo Farini. 28.06.1988: Treni bloccati på endestationen i Via Valtellina. 28.06.1988: Et treno bloccato svinger ud fra Via Valtellina.
29.06.1993: Myldretidsvogntog med motorvogn nr. 47 af typen Desio med fire bivogne klar til afgang i Via Valtellina. 29.03.1993: Treno bloccato med styrevogn nr. 544 bagest på Piazza Pasolini på vej mod Limbiate Ospetale. 29.06.1993: Treno bloccato med styrevogn nr. 545 forrest på Piazza Pasolini ankommer her til Milano fra Limbiate Ospetale.
29.06.1993: Solomotorvogn nr. 125 på Piazza Pasolini på vej mod Milanino. 11.07.1994: Treno bloccato med styrevogn nr. 831 forrest ved Ospetale Maggiore på vej fra Desio til Milano. 11.07.1994: Solomotorvogn nr. 128 ved Ospetale Maggiore på vej fra Milanino til Milano.
11.07.1994: Solomotorvogn nr. 128 på Piazza Nizza på vej mod Milanino. 11.07.1994: Solomotorvogn nr. 128 på Piazza Nizza/Ben D. Ospetale på vej mod Milanino. 11.07.1994: Treno bloccato med styrevogn nr. 834 forrest ved Piazza Nizza/Ben D. Ospetale.
11.07.1994: I myldretiden kunne man tidligere undertiden se længere vogntog på Brianza linierne som f.eks. her, hvor to sæt treni bloccati passerer Piazza Nizza. 11.07.1994: Treno bloccato med styrevogn nr. 833 bagest i Via Carlo Farini på vej mod Desio (linie 178). 11.07.1994: Motorvogn i treno bloccato på endestationen i Via Valtellina.
11.07.1994: Nyrenoveret motorvogn nr. 46 af typen Desio på endestationen i Via Valtellina. 11.07.1994: Nyrenoveret motorvogn nr. 46 af typen Desio på endestationen i Via Valtellina. 11.07.1994: Nyrenoveret motorvogn nr. 85 af typen Reggio Emilio på endestationen i Via Valtellina.
11.07.1994: Treno bloccato i Via Valtellina.
Total Page Visits: 1596
Total Website Visits: 900946

1 Responses to Milano: Brianza linjerne

  1. Pingback: Brianza-linjerne indstillet | Carl-Ottos Trafikside

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *