Rügen: Introduktion

(Lettere redigeret 01.12.2020).
Tysklands største ø
Rügen, oversigtskort (kilde: Wikipedia).

Rügen er Tysklands største ø med et areal på 926,4 kvadratkilometer. Den ligger i Østersøen godt 85 km sydvest for Bornholm og umiddelbart nord for den vestlige del af Pommern. Øen er en del af delstaten Mecklenburg-Vorpommern, som er Tysklands sjettestørste delstat, men også den tyndest befolkede.

Rügens længde fra nord til syd er 51,4 km, mens bredden mellem øst og vest er 42,8 km. Øen er karakteristisk ved sin meget ujævne 574 km lange kystlinje med laguner (Bodden) og brede bugter (Wieke), med halvøer, der er forbundet med resten af øen med smalle landtanger, og de mange fine sandstrande. I juni 2011 udnævntes Jasmund Nationalparken til et af UNESCO’s Verdens kultur- og naturarvsteder. Parken er berømt for sine strande og de stejle skrivekridtklinter med den 118 meter høje Königsstuhl, der er Rügens kendetegn. Den er dog ikke øens højeste punkt; det ligger lidt længere inde i nationalparken, hedder Piekberg og er 161 meter højt.

Rügen er et meget populært feriemål. Det skyldes ikke kun de landskabelige værdier og de mange fine badestrande, men også de mange bade- og kursteder med deres ofte fornemme og bemærkelsesværdige arkitektur.

Porten til Rügen er byen Stralsund, som ligger på det tyske fastland umiddelbart vest for øen adskilt af det på dette sted ca. 2,5 km brede Strelasund. Fra Stralsund fører en kombineret vej- og jernbanebro fra 1935 over til Rügen. Vejen er en smal tosporet landevej, og jernbanestrækningen er enkeltsporet. Den centrale del af broen er en 29 meter lang klapbro, som af hensyn til skibstrafikken på Strelasund er åben 5-6 gange i døgnet, hver gang i en periode på 20 minutter. Denne bro har i mange år været en alvorlig flaskehals for trafikken til og fra Rügen, og det var derfor en væsentlig forbedring, da man i 2007 kunne tage en ny tresporet højbro over Strelasund i brug. Der er dog tale om en ren vejbro, som fører biltrafikken fra Rügen over Strelasund og uden om Stralsund og derfra videre ud på motorvejsnettet. Forholdene for jernbanetrafikken blev altså ikke forbedrede, og der er så vidt vides heller ikke planer om udbygning af denne i nær fremtid.

Total Page Visits: 487
Total Website Visits: 907433