Rügens normalsporede jernbaner

(Lettere redigeret 06.10.2020).
Oversigt
(Klik på det lille logo til venstre ud for det afsnit, du vil gå til).
Jernbane- og færgetrafikken til og fra Rügen
Billeder fra jernbanen Stralsund – Sassnitz/Ostseebad Binz
Jernbanen Bergen – Lauterbach Mole
.
Jernbane- og færgetrafikken til og fra Rügen

Rügen har jernbaneforbindelse til det tyske fastland via Stralsund og Rostock. Der er tale om to regionale linjer med betegnelsen RE9, der er sammenfaldende fra Stralsund til Lietzow og herfra forgrenes til henholdsvis Sassnitz og Ostseebad Binz:

  • (Rostock -) Stralsund – Rambin – Samtens . Teschenhagen – Bergen – Lietzow – Sagard – Lancken – Sassnitz
  • (Rostock -) Stralsund – Rambin – Samtens . Teschenhagen – Bergen – Lietzow – Prora – Prora Ost – Binz

Trafikken på strækningen blev i DDR-tiden udført af det statslige selskab, Deutsche Reichsbahn, men efter “die Wende” i 1989 overgik driften til Deutsche Bahn (DB). Det er stadig DB, som varetager vedligeholdelsen af spor og bygninger på strækningen samt udfører servicefunktioner på stationerne, men togdriften på regionallinje RE9 blev privatiseret 15.12.2019. Nu er det Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG), der varetager denne opgave efter aftale med landesregeringen i Mecklenburg-Vorpommern. Fjerntrafikken til og fra Ostseebad Binz, som er den turistmæssigt helt store magnet på Rügen, bliver dog stadig drevet af DB. I højsæsonen er der mange daglige EC-, IC- og ICE-forbindelser mellem Binz og mange af de store tyske byer, som f.eks. München, Stuttgart, Karlsruhe, Köln og Berlin.

Den anden endestation Sassnitz havde tidligere en vigtig rolle som færgeby, hvorfra færgelinjerne til bl.a. Trelleborg og Bornholm udgik. Fra stationen oppe i Sassnitz by gik der et havnespor ned til færgehavnen, hvor der også var en havnestation. Færgehavnen blev moderniseret tilbage i 1959 bl.a. med en ny stor terminalbygning og forbedrede tilkørselsforhold for biler.

I 1986 åbnedes en ny stor færgehavn ca. 5-6 km syd for Sassnitz ved landsbyen Neu Mukran. Havnen, der blev anlagt på DDR-lederen Eric Honeckers initiativ, var udelukkende en godshavn, der officielt skulle fremme overførslen af varer mellem DDR og Sovjetunionen (Klaipeda i Litauen). Der etableredes et sidespor fra strækningen mellem Lietzow og Sagard ned til færgelejet. Både ved Lietzow og ikke mindst ved Neu Mukran anlagdes et meget stort sporareal til oprangering af godstogene, og i færgehavnen etableredes et anlæg til omsporing af godsvognene mellem vesteuropæisk normalspor og russisk bredspor. På ruten indsattes gigantiske jernbanefærger med to femsporede dæk. På sit højeste var der mere end 3000 ansatte i havnen, der var helt afspærret og lukket land for alle andre end de ansatte. Lidt mere uofficielt havde havnen også en stor militærstrategisk betydning under “Den kolde krig”, idet der foregik transporter af både våben og militærpersonel igennem den. Det er også siden kommet frem, at der adskillige gange er transporteret atomare sprænghoveder med færgerne og jernbanen over Rügen.

Ud over den helt primære rute mellem Sassnitz og Klaipeda blev der også etableret fragtruter med jernbanefærger mellem Neu Mukran og henholdsvis Finland og Letland.

Efter Østblokkens sammenbrud i 1989 gik overførslen af jernbanevogne voldsomt tilbage. Fra 1989 og frem til 1994 blev linjen mellem Sassnitz og Klaipeda især brugt til transport af de tidligere sovjetiske besættelsesstyrker ud af det tidligere DDR. Herefter gik man i gang med at ombygge havnen til persontrafik med en helt ny terminalbygning og tilkørsel for personbiler, ligesom det tidligere så omfattende sporareal indskrænkedes betydeligt. Det betød, at de to færgelinjer til Trelleborg (“Die Königslinie”) og Bornholm i januar 1998 kunne forlægges fra færgehavnen i Sassnitz til den nye Mukran Port. I den forbindelse blev havnesporet i Sassnitz nedlagt og fjernet, mens den tidligere havnestation blev bevaret. Den tjener dog ikke længere jernbanemæssige formål, men er bl.a. indrettet med café. Færgeanlægget i Sassnitz er bevaret som et mindesmærke med både færgelejer og terminalbygning. Der har tidligere været en offentlig tilgængelig udstilling i terminalen om færgetrafikkens historie, men alt er nu helt lukket og synes at forfalde ligeså stille og roligt.

Mukran Port er et eksempel på, hvor hurtigt forudsætningerne for stort anlagte planer pludselig kan ændre sig markant. Der udskibes naturligvis stadig gods fra havnen, f.eks. kunne man for nogle år siden se store mængder af tunnelelementer til Københavns metro på havneområdet, men overførslen af jernbanevogne er helt ophørt. Til gengæld satser Mukran Port i dag på en lang række offshore aktiviteter, f.eks. i forbindelse med Nordstream gasledningen og serviceringen af den enorme vindmøllepark i Østersøen mellem Rügen og Bornholm.

Både på gods- og passagerområdet går Deutsche Bahns transittrafik til specielt Sverige i dag via Rostock til Trelleborg og Göteborg, mens trafikken mod Baltikum går via Polen. Færgelinjen fra Neu Mukran til Klaipeda er således for længst et overstået kapitel (lukkede i 2013), og det samme gælder for et par fragtruter til Finland og Letland samt måske ikke mindst den 111 år gamle Die Königslinie. Linjen, der altså stammer helt tilbage fra 1909, blev indstillet i marts 2020 på grund af Corona-krisen. Indstillingen skulle vise sig ikke at være midlertidig, da Stena Line, som drev ruten, senere på foråret til offentlighedens store forbløffelse meddelte, at de ville indstille sejladsen permanent. Dette skete officielt allerede 08.04.2020. Selv om Stena Lines færge Sassnitz, som besejlede ruten, var en jernbanefærge, så overførte den i de seneste år faktisk kun én jernbaneforbindelse, det svenske private jernbaneselskab Snälltågets natekspres mellem Berlin og Malmø. Deutsche Bahn havde som sagt fra år tilbage flyttet deres aktiviteter til havnen i Rostock.

Da indstillingen af Die Königslinie blev meddelt, betød det, at den eneste tilbageværende færgeforbindelse i Mukran Port ville være linjen til Bornholm! Denne betjenes i ferie højsæsonen dagligt, resten af året to-tre gange ugentligt og i de helt trafiksvage måneder med en enkelt ugentlig afgang eller slet ikke. Helt så galt gik det dog ikke. I juni 2020 meddelte et nyt færgeselskab, Die Königslinie, at de ville genoptage forbindelsen mellem Rügen og Sverige fra september 2020.

Den nye forbindelse bliver drevet af Die Förde Reederei Seetouristik (FRS) fra Flensburg, som er moderselskabet for Die Weisse Flotte i Sassnitz. Det er planen at gennemføre to daglige dobbeltture med en hurtigfærge (katamaran) mellem Sassnitz og Ystad (og altså ikke længere Trelleborg). Færgen har plads til 700 passagerer og ca. 210 personbiler. Overfartstiden er to og en halv time mod den tidligere forbindelses ca. fire timer.

Hen over sommeren 2020 blev havnene i Sassnitz og Ystad ombygget, så de kunne være klar til færgedriftens start i september. Mecklenburg-Vorpommerns Landesregering vedtog at give et tilskud på ca. 800.000 euro til anlægsudgifterne. Færgen, der besejler ruten, har FRS overtaget fra Fjord Line Rederiet, som har brugt den på sin forbindelse mellem Hirtshals og Kristansand.

Ingen af de herefter eksisterende færgeforbindelser fra Mukran Port medtager altså jernbanevogne. Derfor er der slet ikke så meget brug for det store skinneareal til opstilling af godsvogne, som det tidligere var tilfældet, og store dele af sporarealet ved færgehavnen bliver i dag mestendels brugt til hensætning af udrangeret rullende materiel fra Deutsche Bahn.

26.07.2004: Westfälische Almetalbahn (WAB) nr. 54 ved persontogsperronen i Mukran Port. Selv om sporene i baggrunden ikke direkte er overfyldte, så vidner de oprangerede godsvogne dog om havnens tidligere vigtige funktion som transithavn for især godstrafikken.26.07.2004: Westfälische Almetalbahn (WAB) nr. 54 ved persontogsperronen i Mukran Port. Selv om sporene i baggrunden ikke direkte er overfyldte, så vidner de oprangerede godsvogne dog om havnens tidligere vigtige funktion som transithavn for især godstrafikken.
24.08.2017: Hvor det tidligere var godsvogne, der opfyldte sporene, er det i dag DB's udrangerede rullende materiel, der optager pladsen på sporarealet i Mukran Port.24.08.2017: Hvor det tidligere var godsvogne, der opfyldte sporene, er det i dag DB’s udrangerede rullende materiel, der optager pladsen på sporarealet i Mukran Port.

Kilder og interessante links til YouTube

Tilbage til oversigten

.
Billeder fra jernbanen Stralsund – Sassnitz/Ostseebad Binz

Kortskitsen viser det normalsporede jernbanenet på Rügen, der – som nævnt ovenfor – stadigvæk tilhører og vedligeholdes af Deutsche Bahn, selv om driften af regionaltogene på linje RE9 mellem Stralsund og Sassnitz/Ostseebad Binz siden december 2019 er blevet varetaget af Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG). Der er på alle dage timedrift i dagtimerne mellem Stralsund og henholdsvis Sassnitz og Ostseebad Binz. Det vil sige, at der hveranden time er en direkte forbindelse mellem Stralsund og Sassnitz og hveranden time en direkte forbindelse mellem Stralsund og Ostseebad Binz. Passagerer, der skal videre mod en af de stationer, der ikke køres direkte til, må stige om til et andet tog i Lietzow. Dette fungerer ved, at det direkte tog Stralsund – Sassnitz efter ankomsten foretager en lille pendultur Sassnitz – Lietzow – Sassnitz, før det igen returnerer til Stralsund og evt. Rostock. Det tilsvarende gælder for togene Stralsund – Ostseebad Binz.

Bahnhof Sassnitz
03.09.2014: Bahnhof Sassnitz.03.09.2014: Bahnhof Sassnitz.
03.09.2014: Bahnhof Sassnitz. Hvad kan man dog ikke bruge et gammelt godslokale til?03.09.2014: Bahnhof Sassnitz. Hvad kan man dog ikke bruge et gammelt godslokale til?
03.09.2014: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på Bahnhof Sassnitz.03.09.2014: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på Bahnhof Sassnitz.
03.09.2014: Udkørslen fra Bahnhof Sassnitz er reguleret af et fint gammelt vingesignal.03.09.2014: Udkørslen fra Bahnhof Sassnitz er reguleret af et fint gammelt vingesignal.
03.09.2014: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 krydser Merkelstraße umiddelbart før Bahnhof Sassnitz.03.09.2014: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 krydser Merkelstraße umiddelbart før Bahnhof Sassnitz.
30.08.2015: FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på Bahnhof Sassnitz.30.08.2015: FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på Bahnhof Sassnitz.
12.03.2019: Baneterrænet ved Bahnhof Sassnitz set fra Merkelstraße.12.03.2019: Baneterrænet ved Bahnhof Sassnitz set fra Merkelstraße.
12.03.2019: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på vej mod Bahnhof Sassnitz lige efter at have passeret Merkelstraße.12.03.2019: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på vej mod Bahnhof Sassnitz lige efter at have passeret Merkelstraße.
12.03.2019: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på vej ud fra Bahnhof Sassnitz.12.03.2019: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på vej ud fra Bahnhof Sassnitz.
13.03.2019: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på Bahnhof Sassnitz.13.03.2019: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på Bahnhof Sassnitz.
18.09.2020: ODEG Siemens Desiro nr. 4746 304/804 i pendulfart Sassnitz-Lietzow-Sassnitz, før turen atter går tilbage til Stralsund og Rostock.18.09.2020: ODEG Siemens Desiro nr. 4746 304/804 i pendulfart Sassnitz-Lietzow-Sassnitz, før turen atter går tilbage til Stralsund og Rostock.
18.09.2020: ODEG Siemens Desiro nr. 4746 301/801 på vej ind på Bahnhof Sassnitz lige efter at have krydset Merkelstraße.18.09.2020: ODEG Siemens Desiro nr. 4746 301/801 på vej ind på Bahnhof Sassnitz lige efter at have krydset Merkelstraße.
Havnesporet i Sassnitz
03.09.2014: Det tidligere havnespor fra Sassnitz færgehavn kan være svært at få øje på på Bahnhof Sassnitz.03.09.2014: Det tidligere havnespor fra Sassnitz færgehavn kan være svært at få øje på på Bahnhof Sassnitz.
03.09.2014: Overkørslen i Merkelstraße rummer flere spor, hvoraf det nærmeste (havnesporet til den tidligere færgehavn i Sassnitz) nu ikke længere er i brug.03.09.2014: Overkørslen i Merkelstraße rummer flere spor, hvoraf det nærmeste (havnesporet til den tidligere færgehavn i Sassnitz) nu ikke længere er i brug.
03.09.2014: Det kunne se ud, som om luftledningen over det gamle havnespor mod den tidligere færgehavn i Sassnitz stadig er intakt, men ....03.09.2014: Det kunne se ud, som om luftledningen over det gamle havnespor mod den tidligere færgehavn i Sassnitz stadig er intakt, men ….
12.03.2019: .... 50 meter efter Merkelstraße ender ledningen, mens den gamle tracé er groet fuldstændigt til med vilde planter.12.03.2019: …. 50 meter efter Merkelstraße ender ledningen, mens den gamle tracé er groet fuldstændigt til med vilde planter.
Hafenbahnhof Sassnitz
12.12.2018: Den tidligere havnestation i Sassnitz med et signal, der skal erindre om bygningens fortid.12.12.2018: Den tidligere havnestation i Sassnitz med et signal, der skal erindre om bygningens fortid.
12.12.2018: Den tidligere havnestation rummer i dag café (ved skiltet i baggrunden) med handikapadgang.12.12.2018: Den tidligere havnestation rummer i dag café (ved skiltet i baggrunden) med handikapadgang.
12.12.2018: Sassnitz Hafenbahnhof.12.12.2018: Sassnitz Hafenbahnhof.
11.03.2019: Sassnits Hafenbahnhof set fra fodgængerbroen, der fører fra bykernen og ned til havneområdet.11.03.2019: Sassnits Hafenbahnhof set fra fodgængerbroen, der fører fra bykernen og ned til havneområdet.
11.03.2019: Den tidligere færgeterminal har tidligere rummet en udstilling om Die Königslinie (færgelinjen mellem Sassnitz og Trelleborg), men ligger i dag øde hen.11.03.2019: Den tidligere færgeterminal har tidligere rummet en udstilling om Die Königslinie (færgelinjen mellem Sassnitz og Trelleborg), men ligger i dag øde hen.
11.03.2019: I det ene af færgelejerne står broklapper for både biler og jernbane som mindesmærke over den tidligere travle færgehavn.11.03.2019: I det ene af færgelejerne står broklapper for både biler og jernbane som mindesmærke over den tidligere travle færgehavn.
11.03.2019: Resterne af det yderste færgeleje med havnestationen i baggrunden. Til højre ses Ubådsmuseet.11.03.2019: Resterne af det yderste færgeleje med havnestationen i baggrunden. Til højre ses Ubådsmuseet.
Bahnhof Lancken
02.09.2015: Bomanlægget over Dorfstraße ved Bahnhof Lancken betjenes manuelt.02.09.2015: Bomanlægget over Dorfstraße ved Bahnhof Lancken betjenes manuelt.
02.09.2015: Lancken er en lille tosporet landstation i udkanten af Sassnitz.02.09.2015: Lancken er en lille tosporet landstation i udkanten af Sassnitz.
02.09.2015: Det overdækkede skur på perronen rummer to håndtag med kabeltræk til bommene over Dorfstraße.02.09.2015: Det overdækkede skur på perronen rummer to håndtag med kabeltræk til bommene over Dorfstraße.
02.09.2015: Langs perronen “afslører” det skarpe septemberlys kablerne mellem bommene og kabeltrækket.02.09.2015: Langs perronen “afslører” det skarpe septemberlys kablerne mellem bommene og kabeltrækket.
02.09.2015: Stationsbetjenten i fuld gang med at betjene kabeltrækket og sænke bommene.02.09.2015: Stationsbetjenten i fuld gang med at betjene kabeltrækket og sænke bommene.
02.09.2015: Lancken betjenes af regionallinje RE9 mellem Rostock, Stralsund og Sassnitz.02.09.2015: Lancken betjenes af regionallinje RE9 mellem Rostock, Stralsund og Sassnitz.
02.09.2015: Lancken er ikke specielt fint vedligeholdt. Hvor længe vil stationen mon fortsat eksistere?02.09.2015: Lancken er ikke specielt fint vedligeholdt. Hvor længe vil stationen mon fortsat eksistere?
18.07.2016: Den hvide dør til højre er altid låst. Der er ingen ventesalsfaciliteter på Bahnhof Lancken.18.07.2016: Den hvide dør til højre er altid låst. Der er ingen ventesalsfaciliteter på Bahnhof Lancken.
18.07.2016: Bahnhof Lancken set fra gadesiden.18.07.2016: Bahnhof Lancken set fra gadesiden.
18.07.2016: Bommene ved Bahnhof Lancken er stadig manuelt betjent.18.07.2016: Bommene ved Bahnhof Lancken er stadig manuelt betjent.
18.07.2016: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på vej ud fra Bahnhof Lancken i retning mod Bahnhof Sassnitz.18.07.2016: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på vej ud fra Bahnhof Lancken i retning mod Bahnhof Sassnitz.
18.07.2016: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på strækningen mellem Lancken og Sassnitz.18.07.2016: DB FLIRT togsæt på regionallinje RE9 på strækningen mellem Lancken og Sassnitz.
21.09.2020: ODEG Desiro nr. 4746 304/804 ved indkørsel på Bahnhof Lancken i retning mod Stralsund.21.09.2020: ODEG Desiro nr. 4746 304/804 ved indkørsel på Bahnhof Lancken i retning mod Stralsund.
21.09.2020: Bahnhof Lancken med en af ODEG's grå Desiro'er, som nu betjener strækningen i stedet for DB's røde FLIRT eller Talent togsæt.21.09.2020: Bahnhof Lancken med en af ODEG’s grå Desiro’er, som nu betjener strækningen i stedet for DB’s røde FLIRT eller Talent togsæt.
Bahnhof Sagard
1.09.2020: Den oprindelige Bahnhof Sagaard fra 1891 blev afviklet i perioden 2010-15.21.09.2020: Den oprindelige Bahnhof Sagaard fra 1891 blev afviklet i perioden 2010-15.
21.10.2020: Efter nedlæggelsen af stationsbygningen blev Sagaard et Haltepunkt med blot en enkelt perron.21.10.2020: Efter nedlæggelsen af stationsbygningen blev Sagaard et Haltepunkt med blot en enkelt perron.
21.09.2020: Haltepunkt Sagaard blev taget i brug i 2015, efter at den oprindelige station var blevet nedlagt.21.09.2020: Haltepunkt Sagaard blev taget i brug i 2015, efter at den oprindelige station var blevet nedlagt.
Bahnhof Lietzow
18.09.2020: Indkørslen til Bahnhof Lietzow set fra vest. Sporet yderst til venstre fører ind til perronen, som anes  i baggrunden, mens de to spor til højre er resten af de tidligere opstillingsspor, som i dag bruges af gennemgående tog.18.09.2020: Indkørslen til Bahnhof Lietzow set fra vest. Sporet yderst til venstre fører ind til perronen, som anes i baggrunden, mens de to spor til højre er resten af de tidligere opstillingsspor.
18.09.2020: Indgangen til Bahnhof Lietzow med ventefaciliteter.18.09.2020: Indgangen til Bahnhof Lietzow med ventefaciliteter.
18.09.2020: Perronen på Bahnhof Lietzow.18.09.2020: Perronen på Bahnhof Lietzow.
18.09.2020: ODEG Desiro tog på pendullinje RE9 Sassnitz - Lietzow t/r ankommer til Lietzow.18.09.2020: ODEG Desiro tog på pendullinje RE9 Sassnitz – Lietzow t/r ankommer til Lietzow.
18.09.2020:  ODEG Desiro nr. 4746 307/807 på pendullinje RE9 Sassnitz - Lietzow t/r på Bahnhof Lietzow.18.09.2020: ODEG Desiro nr. 4746 307/807 på pendullinje RE9 Sassnitz – Lietzow t/r på Bahnhof Lietzow.
18.09.2020: ODEG Desiro tog på linje RE9 fra Ostseebad Binz mod Stralsund og Rostock.18.09.2020: ODEG Desiro tog på linje RE9 fra Ostseebad Binz mod Stralsund og Rostock.
18.09.2020: ODEG Desiro nr. 4746 307/807 på penullinje RE9 Sassnits - Lietzow t/r afventer forndelsen fra Stralsund mod Ostseebad Binz.18.09.2020: ODEG Desiro nr. 4746 307/807 på penullinje RE9 Sassnitz – Lietzow t/r afventer forndelsen fra Stralsund mod Ostseebad Binz.
18.09.2020: ODEG Desiro nr. 4746 306/806 på linje RE9 Stralsund - Ostseebad Binz ankommer til Lietzow.18.09.2020: ODEG Desiro nr. 4746 306/806 på linje RE9 Stralsund – Ostseebad Binz ankommer til Lietzow.
18.09.2020: ODEG Desiro nr. 4746 306/806 på linje RE9 Stralsund - Ostseebad Binz ankommer til Lietzow. I baggrunden venter toget mod Sassnitz.18.09.2020: ODEG Desiro nr. 4746 306/806 på linje RE9 Stralsund – Ostseebad Binz ankommer til Lietzow. I baggrunden venter toget mod Sassnitz.
18.09.2020: Ud over de to perronspor har Lietzow yderligere to spor. Disse er rester af af det engang noget større antal opstillingsspor til godsvogne, men bruges i dag af gennemkørende tog.18.09.2020: Ud over de to perronspor har Lietzow yderligere to spor. Disse er rester af af det engang noget større antal opstillingsspor til godsvogne, men bruges i dag af gennemkørende tog.
18.09.2020: I det høje græs kan man stadig finde mange rester af det en gang langt større godsbaneområde.18.09.2020: I det høje græs kan man stadig finde mange rester af det en gang langt større godsbaneområde.
Bahnhof Ostseebad Binz
28.08.2013: Bahnhof Ostseebad Binz set fra forpladsen.28.08.2013: Bahnhof Ostseebad Binz set fra forpladsen.
28.08.2013: Bahnhof Ostseebad Binz.28.08.2013: Bahnhof Ostseebad Binz.
28.08.2013: Bahnhof Ostseebad Binz set fra perronsiden.28.08.2013: Bahnhof Ostseebad Binz set fra perronsiden.
28.08.2013: Bahnhof Ostseebad Binz set fra perronsiden.28.08.2013: Bahnhof Ostseebad Binz set fra perronsiden.
28.08.2013: Et rygeområde på Bahnhof Ostseebad Binz.28.08.2013: Et rygeområde på Bahnhof Ostseebad Binz.
28.08.2013: Beskiltning i et rygeområde på Bahnhof Ostseebad Binz.28.08.2013: Beskiltning i et rygeområde på Bahnhof Ostseebad Binz.
28.08.2013: DB Regionaltog serie 429 af typen FLIRT på vej ind på Bahnhof Ostseebad Binz.28.08.2013: DB Regionaltog serie 429 af typen FLIRT på vej ind på Bahnhof Ostseebad Binz.
28.08.2013: DB FLIRT togsættene er, som det fremgår af påskriften, indsat i regionaltrafikken i Mecklenburg-Vorpommern.28.08.2013: DB FLIRT togsættene er, som det fremgår af påskriften, indsat i regionaltrafikken i Mecklenburg-Vorpommern.
28.08.2013: DB FLIRT togsættene har et navn, som står malet i tagkanten over vinduerne.28.08.2013: DB FLIRT togsættene har et navn, som står malet i tagkanten over vinduerne.
28.08.2013: DB FLIRT regionaltog i Binz. Toget kører i dette tilfælde kun den korte strækning til Lietzow, hvor der skal skiftes til tog fra Sassnitz for at komme videre.28.08.2013: DB FLIRT regionaltog i Binz. Toget kører i dette tilfælde kun den korte strækning til Lietzow, hvor der skal skiftes til tog fra Sassnitz for at komme videre.
18.08.2017: DB Talent 2 vogntog med nr. 442 346 på regionallinje RE9 på Bahnhof Ostseebad Binz.18.08.2017: DB Talent 2 vogntog med nr. 442 346 på regionallinje RE9 på Bahnhof Ostseebad Binz.
18.08.2017: IC-tog, Urlaubsexpress fra Köln, ankommer til Bahnhof Ostseebad Binz.18.08.2017: IC-tog, Urlaubsexpress fra Köln, ankommer til Bahnhof Ostseebad Binz.
18.08.2017: El-lok nr. 101 127-9 bagest i IC-tog, Urlaubsexpress fra Köln, på Bahnhof Ostseebad Binz.18.08.2017: El-lok nr. 101 127-9 bagest i IC-tog, Urlaubsexpress fra Köln, på Bahnhof Ostseebad Binz.
19.09.2020: ODEG Desiro tog nr. 4746 307/807 på Bahnhof Ostseebad Binz.19.09.2020: ODEG Desiro tog nr. 4746 307/807 på Bahnhof Ostseebad Binz.
19.09.2020: ODEG Desiro tog nr. 4746 307/807 på Bahnhof Ostseebad Binz - samt en lille sludder mellem DB servicepersonale og ODEG togpersonale.19.09.2020: ODEG Desiro tog nr. 4746 307/807 på Bahnhof Ostseebad Binz – samt en lille sludder mellem DB servicepersonale og ODEG togpersonale.
19.09.2020: DB ICE tog Ostseebad Binz - München Hbf.19.09.2020: DB ICE tog Ostseebad Binz – München Hbf.
19.09.2020: DB ICE tog Ostseebad Binz - München Hbf.19.09.2020: DB ICE tog Ostseebad Binz – München Hbf.
19.09.2020: DB ICE tog Ostseebad Binz - München Hbf.19.09.2020: DB ICE tog Ostseebad Binz – München Hbf.
19.09.2020: DB ICE tog Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf.19.09.2020: DB ICE tog Ostseebad Binz – Stuttgart Hbf.
19.09.2020: DB ICE tog Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf.19.09.2020: DB ICE tog Ostseebad Binz – Stuttgart Hbf.
19.09.2020: DB ICE tog Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf.19.09.2020: DB ICE tog Ostseebad Binz – Stuttgart Hbf.
19.09.2020: DB EC/IC tog Ostseebad Binz - Stuttgart Hbf med lokomotiv nr. 101 109-7 bagest.19.09.2020: DB EC/IC tog Ostseebad Binz – Stuttgart Hbf med lokomotiv nr. 101 109-7 bagest.
Bahnhof Prora Ost
18.08.2017: Trinbrættet Prora Ost.18.08.2017: Trinbrættet Prora Ost.
18.08.2017: Trinbrættet Prora Ost.18.08.2017: Trinbrættet Prora Ost.
18.08.2017: DB Flirt togsæt på regionallinje RE9 på vej ind på trinbrættet Prora Ost.18.08.2017: DB Flirt togsæt på regionallinje RE9 på vej ind på trinbrættet Prora Ost.
18.08.2017: DB Flirt togsæt på regionallinje RE9 på trinbrættet Prora Ost.18.08.2017: DB Flirt togsæt på regionallinje RE9 på trinbrættet Prora Ost.
18.08.2017: Venteområdet på trinbrættet Prora Ost.18.08.2017: Venteområdet på trinbrættet Prora Ost.
18.08.2017: Selv på en jernbanelinje med intercity trafik forekommer der overgange kun bevogtet af faste bomme, men uden lyssignal som her ved Prora Ost.18.08.2017: Selv på en jernbanelinje med intercity trafik forekommer der overgange kun bevogtet af faste bomme, men uden lyssignal som her ved Prora Ost.
18.08.2017: DB Flirt togsæt på regionallinje RE9 passerer ubevogtet overgang lige før Prora Ost.18.08.2017: DB Flirt togsæt på regionallinje RE9 passerer ubevogtet overgang lige før Prora Ost.
Bahnhof Prora
18.08.2017: DB Talent 2 togsæt nr. 442 346 på vej under landevej L29 lige før trinbrættet i Prora.18.08.2017: DB Talent 2 togsæt nr. 442 346 på vej under landevej L29 lige før trinbrættet i Prora.
18.08.2017: Stationen eller vel rettere trinbrættet Prora.18.08.2017: Stationen eller vel rettere trinbrættet Prora.
18.08.2017: DB Talent 2 togsæt nr. 442 346 ved trinbrættet Prora.18.08.2017: DB Talent 2 togsæt nr. 442 346 ved trinbrættet Prora.
18.08.2017: DB Talent 2 togsæt nr. 442 346 ved trinbrættet Prora.18.08.2017: DB Talent 2 togsæt nr. 442 346 ved trinbrættet Prora.
18.08.2017: Trinbrættet Prora.18.08.2017: Trinbrættet Prora.
19.09.2020: ODEG Desiro nr. 4746 307/807 på RE9 mellem Ostseebad Binz og Lietzow.19.09.2020: ODEG Desiro nr. 4746 307/807 på RE9 mellem Ostseebad Binz og Lietzow.
19.09.2020: Bahnhof Prora med ODEG Desiro tog.19.09.2020: Bahnhof Prora med ODEG Desiro tog.
19.09.2020: DB EC/IC tog Ostseebad Binz - Köln på vej ind forbi Bahnhof Prora.19.09.2020: DB EC/IC tog Ostseebad Binz – Köln på vej ind forbi Bahnhof Prora.
19.09.2020: DB EC/IC tog Ostseebad Binz - Köln på vej forbi Bahnhof Prora med lokomotiv nr. 101 096-6 bagest.19.09.2020: DB EC/IC tog Ostseebad Binz – Köln på vej forbi Bahnhof Prora med lokomotiv nr. 101 096-6 bagest.
19.09.2020: ODEG Desiro nr. 4647 302/802 på vej mod Ostseebad Binz.19.09.2020: ODEG Desiro nr. 4647 302/802 på vej mod Ostseebad Binz.
Bahnhof Bergen
28.08.2013: DB FLIRT regionaltog på vej ind på Bahnhof Bergen.28.08.2013: DB FLIRT regionaltog på vej ind på Bahnhof Bergen.

Tilbage til oversigten

.
Jernbanestrækningen Bergen – Lauterbach Mole

Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (i daglig tale PRESS) er et jernbaneselskab fra 2000, som især har specialiseret sig i godstransport på bane og vej. Selskabet medvirker dog også i persontrafik. Det gælder historiske strækninger som Pressnitztalbahn i Erzgebirge og Rügensche Bäderbahn (se nedenfor) samt nogle mindre jernbanestrækninger rundt omkring i Tyskland. En af disse småbaner er den 12,5 km lange strækning på Rügen mellem Bergen og Lauterbach Mole via Putbus og Lauterbach.

Strækningen, der har normalspor, blev åbnet for drift tilbage i august 1889 mellem Bergen og Putbus. I 1890 forlængedes linjen til Lauterbach, hvorfra der indtil 1945 var en lille sidelinje videre ned til kysten. I 1998 etableredes trinbrættet Lauterbach Mole, som siden da har været linjens endestation. Samtidig blev stationen Lauterbach nedlagt. Den blev dog åbnet som trinbræt igen i december 2009, men stationsbygningen er ikke længere i brug. I maj 1999 udbyggedes strækningen mellem Putbus og Lauterbach Mole til to sporvidder, så den også kan bruges af den smalsporede Rügensche Bäderbahn (se nedenfor).

Bergen-Lauterbach banen har haft en del operatører gennem tiderne, og PRESS overtog driften af banen i december 2009. I den forbindelse anskaffede selskabet nyt materiel til banen – en Regio-Shuttle RS1 fra Stadler Pankow GmbH. Vognen har en midterdel med lavt gulv, mens gulvarealet over de to bogier har et noget højere niveau. Det er banens eneste vogn.

28.08.2013: Pressnitztalbahns logo.28.08.2013: Pressnitztalbahns logo.
28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognen på Bahnhof Bergen.28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognen på Bahnhof Bergen.
28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognen på Bahnhof Putbus.28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognen på Bahnhof Putbus.
28.08.2013: Bahnhof Putbus set fra forpladsen.28.08.2013: Bahnhof Putbus set fra forpladsen.
28.08.2013: I Putbus møder den normalsporede Bergen-Lauterbach strækning den smalsporede veteranbane Göhren-Lauterbach.28.08.2013: I Putbus møder den normalsporede Bergen-Lauterbach strækning den smalsporede veteranbane Göhren-Lauterbach.
28.08.2013: Den tidligere stationsbygning i Lauterbach.28.08.2013: Den tidligere stationsbygning i Lauterbach.
28.08.2013: Trinbrættet Lauterbach. Stationsbygningen bagved er ikke længere åben for passagerer.28.08.2013: Trinbrættet Lauterbach. Stationsbygningen bagved er ikke længere åben for passagerer.
28.08.2013: Endestationen Lauterbach Mole har både normalspor og smalspor.28.08.2013: Endestationen Lauterbach Mole har både normalspor og smalspor.
28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognen på vej ind på endestationen Lauterbach Mole.28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognen på vej ind på endestationen Lauterbach Mole.
28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognen på Lauterbach Mole.28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognen på Lauterbach Mole.
28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognens midterdel har lavt gulv, der passer til perronhøjden.28.08.2013: Regio-Shuttle RS1 vognens midterdel har lavt gulv, der passer til perronhøjden.
28.08.2013: Over bogierne har Regio-Shuttle RS1 vognen et højere gulvniveau.28.08.2013: Over bogierne har Regio-Shuttle RS1 vognen et højere gulvniveau.

I begyndelsen af juni 2018 blev driften på PRESS varetaget af skinnebus nr. 796625-2 af typen VT98 (Roter Brummer), som blev leveret fra Waggonfabrik Uerdingen til Deutsche Bahn i 1956. Den var i drift hos Deutsche Bahn indtil 30.09.1999. Efter udrangeringen blev vognen solgt til EFZ – Eisenbahnfreunde Zollernbahn e.V. En gruppe medlemmer af EFZ dannede i 2004 Interessengemeinschaft 796 625 e.V, hvis formål er at bevare, markedsføre og stå for driften af skinnebussen.

03.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 passerer trinbrættet Lauterbach ca. tre hundrede meter før endestationen Lauterbach Mole.03.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 passerer trinbrættet Lauterbach ca. tre hundrede meter før endestationen Lauterbach Mole.
03.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 krydser Fürst-Malte-Allee lige nord for Bahnhof Lauterbach.03.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 krydser Fürst-Malte-Allee lige nord for Bahnhof Lauterbach.
03.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på vej fra Lauterbach mod Putbus umiddelbart efter at have passaeret Fürst-Malte-Allee.03.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på vej fra Lauterbach mod Putbus umiddelbart efter at have passaeret Fürst-Malte-Allee.
04.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på endestationen Lauterbach Mole.04.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på endestationen Lauterbach Mole.
04.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på endestationen Lauterbach Mole.04.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på endestationen Lauterbach Mole.
04.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på vej ud fra Lauterbach Mole. Bygningen, man kan ane i baggrunden bag vognen, er Bahnhof Lauterbach.04.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på vej ud fra Lauterbach Mole. Bygningen, man kan ane i baggrunden bag vognen, er Bahnhof Lauterbach.
05.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på vej ud fra Lauterbach Mole.05.06.2018: Skinnebus nr. 796625-2 på vej ud fra Lauterbach Mole.

Tilbage til oversigten

Total Page Visits: 720
Total Website Visits: 865734