Billeder fra Strækningen Sineu-Manacor

(Senest redigeret 24.10.2022)

Sineu

Stationen i Sineu ligger ca. 42,5 km fra Palma i byens østlige udkant. Sineu er en lille by med omkring 3.500 indbyggere. Stationsbygningen, der i dag tilsyneladende ikke længere tjener trafikale formål, blev indviet i 1879.

03.10.2016: CAF 61/62 dieselmotortog med nr. 61-18 forrest på stationen i Sineu.03.10.2016: CAF 61/62 dieselmotortog med nr. 61-18 forrest på stationen i Sineu.
03.10.2016: Den oprindelige stationsbygning i Sineu er blevet renoveret, men kommer dog ikke helt til sin ret på grund af omgivelserne.03.10.2016: Den oprindelige stationsbygning i Sineu er blevet renoveret, men kommer dog ikke helt til sin ret på grund af omgivelserne.
03.10.2016: Stationen i Sineu set fra den sydlige indkørsel til stationen.03.10.2016: Stationen i Sineu set fra den sydlige indkørsel til stationen.
03.10.2016: Sineu Station er en krydsningsstation på den enkeltsporede strækning.03.10.2016: Sineu Station er en krydsningsstation på den enkeltsporede strækning.
03.10.2016: Udkørslen fra Sineu i retning mod Manacor.03.10.2016: Udkørslen fra Sineu i retning mod Manacor.
03.10.2016: CAF 61/62 dieselmotortog ankommer til Sineu fra Manacor.03.10.2016: CAF 61/62 dieselmotortog ankommer til Sineu fra Manacor.
03.10.2016: CAF 61/62 dieselmotortog ved perron 1 på Sineu i retning mod Enllaç og Palma.03.10.2016: CAF 61/62 dieselmotortog ved perron 1 på Sineu i retning mod Enllaç og Palma.
03.10.2016: Perron og spor 2 på Sineu Station bruges yderst sjældent, og overgangen mellem perron 1 og 2 er derfor helt blokeret.03.10.2016: Perron og spor 2 på Sineu Station bruges yderst sjældent, og overgangen mellem perron 1 og 2 er derfor helt blokeret.
03.10.2016: Det tidligere pakhus, som nu er indgangen til perronen med billetautomater og adgangssluse.03.10.2016: Det tidligere pakhus, som nu er indgangen til perronen med billetautomater og adgangssluse.
03.10.2016: Hovedbygningen på Sineu Station tjener ikke længere trafikale formål, men er indrettet med café/restaurant ud til gaden.03.10.2016: Hovedbygningen på Sineu Station tjener ikke længere trafikale formål, men er indrettet med café/restaurant ud til gaden.
23.09.2019: CAF 81/83 vogntog ved perron 1 på Sineu Station.23.09.2019: CAF 81/83 vogntog ved perron 1 på Sineu Station.
23.09.2019: Udkørslen fra Sineu i retning mod Manacor.23.09.2019: Udkørslen fra Sineu i retning mod Manacor.
23.09.2019: Med krydsnings-muligheden på Sineu var der vel egentlig taget højde for en fremtidig stærkere trafik, der dog ikke blev til noget - endnu.23.09.2019: Med krydsnings-muligheden på Sineu var der vel egentlig taget højde for en fremtidig stærkere trafik, der dog ikke blev til noget – endnu.
23.09.2019: Udkørslen fra Sineu i retning mod Manacor.23.09.2019: Udkørslen fra Sineu i retning mod Manacor.
23.09.2019: Jerbaneoverkørsel ved udkørslen fra Sineu mod Manacor.23.09.2019: Jerbaneoverkørsel ved udkørslen fra Sineu mod Manacor.
23.09.2019: CAF 81/83 vogntog på vej ud fra Sineu mod Manacor.23.09.2019: CAF 81/83 vogntog på vej ud fra Sineu mod Manacor.
23.09.2019: CAF 81/83 vogntog på vej ud fra Sineu mod Manacor.23.09.2019: CAF 81/83 vogntog på vej ud fra Sineu mod Manacor.
23.09.2019: Sineu station.23.09.2019: Sineu station.
23.09.2019: Den oprindelige stationsbygning tjener nu andre formål end de jernbanemæssige.23.09.2019: Den oprindelige stationsbygning tjener nu andre formål end de jernbanemæssige.
23.09.2019: Ind gennem Sineu kører banen i reserveret langs vejen Carrer de Llevant.23.09.2019: Ind gennem Sineu kører banen i reserveret langs vejen Carrer de Llevant.
23.09.2019: Indkørslen til Sineu Station i retning fra Palma.23.09.2019: Indkørslen til Sineu Station i retning fra Palma.
23.09.2019: Det meget reserverede areal gennem Sineu begynder i byens udkant ved Carretera de Llubí.23.09.2019: Det meget reserverede areal gennem Sineu begynder i byens udkant ved Carretera de Llubí.
23.09.2019: Jernbanestrækningen lige før Sineu i retning fra Palma.23.09.2019: Jernbanestrækningen lige før Sineu i retning fra Palma.
Petra

Stationen i Petra ligger ca. 53,1 km fra Palma omkring 200 meter nord for bebyggelsen, som banen – modsat den tidligere bane – går helt udenom. Petra er en lille by med et befolkningstal på lidt under 3.000 indbyggere. Stationen ligger helt åbent i landskabet og er meget enkelt udstyret. På trods af beskeden trafik (ét tog i hver retning i timen i pendulfart) er der dog to perroner og altså krydsningsspor. Stationen blev anlagt i begyndelsen af dette årtusind og taget i brug i 2003.

03.10.2016: Stationen i Petra blev helt nyanlagt i forbindelse med forlængelsen af jernbanen fra Inca til Manacor.03.10.2016: Stationen i Petra blev helt nyanlagt i forbindelse med forlængelsen af jernbanen fra Inca til Manacor.
03.10.2016: Stationen i Petra er en krydsningsstation på den enkeltsporede strækning.03.10.2016: Stationen i Petra er en krydsningsstation på den enkeltsporede strækning.
03.10.2016: I et lille overdækket rum er der med gyldig billet adgang til og udgang fra perronen gennem et par sluser.03.10.2016: I et lille overdækket rum er der med gyldig billet adgang til og udgang fra perronen gennem et par sluser.
03.10.2016: Billet købes i et par automater i det overdækkede rum for enden af perron 1. Høflig selvbetjening er hele systemets basistanke.03.10.2016: Billet købes i et par automater i det overdækkede rum for enden af perron 1. Høflig selvbetjening er hele systemets basistanke.
03.10.2016: Park and Ride pladsen ved Petra Station har rigeligt med kapacitet til det nuværende passagertal.03.10.2016: Park and Ride pladsen ved Petra Station har rigeligt med kapacitet til det nuværende passagertal.
03.10.2016: Udkørslen fra Petra Station i retning mod Palma.03.10.2016: Udkørslen fra Petra Station i retning mod Palma.
03.10.2016: Det er tydeligt at se, at spor 2 kun bruges yderst sjældent - om nogensinde - i den daglige drift.03.10.2016: Det er tydeligt at se, at spor 2 kun bruges yderst sjældent – om nogensinde – i den daglige drift.
03.10.2016: Adgangen til perron 2 er forsvarligt blokeret.03.10.2016: Adgangen til perron 2 er forsvarligt blokeret.
03.10.2016: CAF 61/62 dieselmotortog med nr. 61-17 forrest på vej ind på Petra Station fra Manacor.03.10.2016: CAF 61/62 dieselmotortog med nr. 61-17 forrest på vej ind på Petra Station fra Manacor.
16.09.2018: I september 2018 var masterne til den kommende elektrificering rejst.16.09.2018: I september 2018 var masterne til den kommende elektrificering rejst.
16.09.2018: I september 2018 var masterne til den kommende elektrificering rejst, her set i retning mod Sineu.16.09.2018: I september 2018 var masterne til den kommende elektrificering rejst, her set i retning mod Sineu.
16.09.2018: Lige syd for byen i retning mod Manacor, var luftledningerne på plads i september 2018.16.09.2018: Lige syd for byen i retning mod Manacor, var luftledningerne på plads i september 2018.
16.09.2018: Lige syd for byen i retning mod Manacor, var luftledningerne på plads i september 2018.16.09.2018: Lige syd for byen i retning mod Manacor, var luftledningerne på plads i september 2018.
23.09.2019: CAF 81/83 vogntog på vej mod Palma.23.09.2019: CAF 81/83 vogntog på vej mod Palma.
23.09.2019: CAF 81/83 vogntog på vej mod Manacor.23.09.2019: CAF 81/83 vogntog på vej mod Manacor.
23.09.2019: Udkørslen fra Petra mod Manacor. Med krydsningssporet var banen vel forberedt til mere trafik end det nuværende niveau.23.09.2019: Udkørslen fra Petra mod Manacor. Med krydsningssporet var banen vel forberedt til mere trafik end det nuværende niveau.
23.09.2019: Ved udkørslen i retning mod Palma krydser banen den beskedent trafikerede Carrer Guillem Moragues.23.09.2019: Ved udkørslen i retning mod Palma krydser banen den beskedent trafikerede Carrer Guillem Moragues.
Manacor

Endestationen Manacor ligger ca. 64,1 km fra Palma og ca. 32,4 km fra Inca. Byen er med sine ca. 40.000 indbyggere den næststørste by på Mallorca. Stationen ligger i byens vestlige udkant, og før strækningen mellem Manacor og Artá blev nedlagt i 1960’erne, fortsatte banen videre ind gennem byens nordlige del. Denne strækning er i dag en vigtig hovedfærdselsåre gennem Manacor, og da man planlagde en genåbning af jernbanen til Artá, var netop linjeføringen omkring Manacor et af de problemer, der aldrig blev fundet en løsning på. Stationsbygningen blev indviet i 1879.

01.10.2013: Dobbelt CAF 61 to-vogns dieselmotortog på Manacor Station.01.10.2013: Dobbelt CAF 61 to-vogns dieselmotortog på Manacor Station.
01.10.2013: Indkørslen til Manacor Station, der som det fremgår, har tre perronspor.01.10.2013: Indkørslen til Manacor Station, der som det fremgår, har tre perronspor.
01.10.2013: CAF 61 vogntog ved et af de to hovedspor på Manacor Station.01.10.2013: CAF 61 vogntog ved et af de to hovedspor på Manacor Station.
01.10.2013: Ombygningen af Manacor Station til selvbetjent station med adgangssluser var i fuld gang i efteråret 2013.01.10.2013: Ombygningen af Manacor Station til selvbetjent station med adgangssluser var i fuld gang i efteråret 2013.
01.10.2013: Ombygningen af Manacor Station til selvbetjent station omfattede etablering af flere adgangssluser.01.10.2013: Ombygningen af Manacor Station til selvbetjent station omfattede etablering af flere adgangssluser.
16.09.2018: På vej ind til Manacor ligger jernbanen i midten af Passeig de s'Estació i reserveret areal. Tværveje krydser banen ude af niveau, men der er en fodgængerovergang, hvorfra billedet er taget.16.09.2018: På vej ind til Manacor ligger jernbanen i midten af Passeig de s’Estació i reserveret areal. Tværveje krydser banen ude af niveau, men der er en fodgængerovergang, hvorfra billedet er taget.
16.09.2018: Det var i september 2018 stadig CAF 61/62 dieseltog, der betjente strækningen mellem Enllaç og Manacor, men elektrificeringen af strækningen var, som det fremgår, i fuld gang.16.09.2018: Det var i september 2018 stadig CAF 61/62 dieseltog, der betjente strækningen mellem Enllaç og Manacor, men elektrificeringen af strækningen var, som det fremgår, i fuld gang.
16.09.2018: CAF 61 dieseltog på Passeig de s'Estació lige før stationen i Manacor.16.09.2018: CAF 61 dieseltog på Passeig de s’Estació lige før stationen i Manacor.
16.09.2018: Stationen i Manacor var i september 2018 klar til at modtage elektriske vogntog, men alt var ikke færdigt hele vejen til Enllaç.16.09.2018: Stationen i Manacor var i september 2018 klar til at modtage elektriske vogntog, men alt var ikke færdigt hele vejen til Enllaç.
16.09.2018: CAF 61 dieseltog på Manacor Station.16.09.2018: CAF 61 dieseltog på Manacor Station.
16.09.2018: CAF 61 dieseltog på Manacor Station.16.09.2018: CAF 61 dieseltog på Manacor Station.
23.09.2019: CAF 81/83 på Manacor Station.23.09.2019: CAF 81/83 på Manacor Station.
23.09.2019: CAF 81/83 på Manacor Station.23.09.2019: CAF 81/83 på Manacor Station.
23.09.2019: CAF 81/83 på Manacor Station.23.09.2019: CAF 81/83 på Manacor Station.
Total Page Visits: 340
Total Website Visits: 907501