Vidnesbyrd om en fejlslagen trafikplanlægning

(Lettere redigeret 15.10.2023)

Estació Intermodal

Den lave perron på Estació Intermodal blev oprindelig bygget i forbindelse med indførelsen af Incaexprés i 2013, da denne blev betjent af Vossloh lavgulvsvognene. Det varede dog kun et års tid, før de igen blev taget ud af drift, og kørslen på Incaexprés blev overtaget af CAF elektromotortogene. Perronen blev dog taget i brug igen 29.04.2022, hvor SFM indførte en ny køreplan, som indebar indsættelsen af Vossloh togene på linjen mellem Palma og Sa Pobla (fem dobbeltture på hverdage).

27.09.2013: De seks Vossloh lavgulvsvogne blev indkøbt forgæves i tillid til politikernes beslutning om at forlænge banen fra Manacor til Artá - og passer dårligt sammen med banens høje perroner.27.09.2013: De seks Vossloh lavgulvsvogne blev indkøbt forgæves i tillid til politikernes beslutning om at forlænge banen fra Manacor til Artá – og passer dårligt sammen med banens høje perroner.
01.05.2014: De lave perronafsnit på Estació Intermodal var i første omgang kun i brug i et års tid, mens Vossloh vognene var indsat på Incaexprés.01.05.2014: De lave perronafsnit på Estació Intermodal var i første omgang kun i brug i et års tid, mens Vossloh vognene var indsat på Incaexprés.
01.10.2014: Pile på perronen viste vej til den lave perron, hvorfra Incaexprés afgik, og de var endnu ikke fjernet sent i 2014, hvor Vossloh-togene for længst var taget ud af drift, og Incaexprés afgik fra de høje perronen.01.10.2014: Pile på perronen viste vej til den lave perron, hvorfra Incaexprés afgik, og de var endnu ikke fjernet sent i 2014, hvor Vossloh-togene for længst var taget ud af drift, og Incaexprés afgik fra de høje perronen.
01.10.2014: Pilene, der viste vej til Incaexprés, begyndte helt henne ved rulletrapperne ned til perronerne og var altså på optagelsestidspunktet totalt misvisende.01.10.2014: Pilene, der viste vej til Incaexprés, begyndte helt henne ved rulletrapperne ned til perronerne og var altså på optagelsestidspunktet totalt misvisende.
Ved landevej Ma-15

Billederne herunder er taget et sted mellem Manacor og Sant Llorenç des Cardassar, hvor landevej Ma-15 krydser jernbanetraceen.

28.09.2014: Kort før Sant Llorenç des Cardassar skulle jernbanen have passeret under landevejen Ma-15 mellem Manacor og Artá.28.09.2014: Kort før Sant Llorenç des Cardassar skulle jernbanen have passeret under landevejen Ma-15 mellem Manacor og Artá.
28.09.2014: Viadukten under landevejen har været færdig i flere år.28.09.2014: Viadukten under landevejen har været færdig i flere år.
Stationen i Sant Llorenç des Cardassar

Stationen i Sant Llorenç des Cardassar stod færdigrenoveret i 2009. Bygningen er opført i natursten og ligger i udkanten af byen højt over denne. Stationen har to perroner og skulle være dobbeltsporet, så den kunne bruges som krydsningsstation. Der er adgang til stationen ad en lang trappe nede fra byen, mens vejen, der fører ind til den næsten færdigindrettede stationsforplads er spærret.

Forpladsen er anlagt med handikap- og almindelig parkering, legeplads og busstoppesteder. På stationen skulle der være café, hvor noget af inventaret allerede er anskaffet, ligesom der er indrettet billetsalg og ventesal samt aftrædelsesbygning. Og så er stationen udsmykket med en meget karakteristisk moderne skulptur. Det hele fremstår meget velholdt. Der mangler altså blot spor og tekniske anlæg. Selv lysmasterne på perronerne er klar.

28.09.2014: I Sant Llorenç des Cardassar ville jernbanen være kommet ind højt over byen.28.09.2014: I Sant Llorenç des Cardassar ville jernbanen være kommet ind højt over byen.
28.09.2014: Fra byen fører en lang trappe op til stationsområdet.28.09.2014: Fra byen fører en lang trappe op til stationsområdet.
28.09.2014: Trapperne fører ind under traceen.28.09.2014: Trapperne fører ind under traceen.
28.09.2014: Den i forhold til byen højtliggende indkørsel til Sant Llorenç des Cardassar (i retning fra Manacor).28.09.2014: Den i forhold til byen højtliggende indkørsel til Sant Llorenç des Cardassar (i retning fra Manacor).
28.09.2014: Perron 1 med stationsbygningerne. Forrest ses bygningen, der skulle være endt som café - man kan måske fornemme en lille plads til udendørsservering?28.09.2014: Perron 1 med stationsbygningerne. Forrest ses bygningen, der skulle være endt som café – man kan måske fornemme en lille plads til udendørsservering?
28.09.2014: På forpladsen er der opmalet parkeringsbåse - også til handikapbiler - ligesom der er en lille legeplads i tilknytning til den planlagte café.28.09.2014: På forpladsen er der opmalet parkeringsbåse – også til handikapbiler – ligesom der er en lille legeplads i tilknytning til den planlagte café.
28.09.2014: På forpladsen er der opmalet områder med Parkering Forbudt, hvor busserne med forbindelse til toget skulle have haft deres stoppested.28.09.2014: På forpladsen er der opmalet områder med Parkering Forbudt, hvor busserne med forbindelse til toget skulle have haft deres stoppested.
28.09.2014: Den lille toiletbygning skulle have haft to rum for damer og et for mænd (i den modsatte ende af bygningen). Om det bliver muligt for cyklister og vandrere at bruge bygningen vides ikke.28.09.2014: Den lille toiletbygning skulle have haft to rum for damer og et for mænd (i den modsatte ende af bygningen). Om det bliver muligt for cyklister og vandrere at bruge bygningen vides ikke.
28.09.2014: Stationsforpladsen med legeplads og parkeringsbåse (handikapbåsene skimtes bag kaktussen til venstre).28.09.2014: Stationsforpladsen med legeplads og parkeringsbåse (handikapbåsene skimtes bag kaktussen til venstre).
28.09.2014: Afstanden mellem perronerne viser, at der skulle have være anlagt dobbeltspor på stationen.28.09.2014: Afstanden mellem perronerne viser, at der skulle have være anlagt dobbeltspor på stationen.
28.09.2014: Stationen med toiletbygningen forrest, dernæst hovedbygningen med billetsalg og ventesal samt endelig fjernest cafébygningen.28.09.2014: Stationen med toiletbygningen forrest, dernæst hovedbygningen med billetsalg og ventesal samt endelig fjernest cafébygningen.
28.09.2014: Den planlagte cafébygning.28.09.2014: Den planlagte cafébygning.
28.09.2014: Den planlagte cafébygning, som den ville have taget sig ud på perronen.28.09.2014: Den planlagte cafébygning, som den ville have taget sig ud på perronen.
28.09.2014: Som det ses er der anskaffet inventar til cafeen - men mon den åbner på noget tidspunkt?28.09.2014: Som det ses er der anskaffet inventar til cafeen – men mon den åbner på noget tidspunkt?
28.09.2014: På hovedbygningen ses denne mindeplade fra åbningen af stationen 12.06.2009.28.09.2014: På hovedbygningen ses denne mindeplade fra åbningen af stationen 12.06.2009.
28.09.2014: Perron 2 ender i en lille plads, hvorfra der er udsigt over byen, og hvor der er placeret en markant skulptur.28.09.2014: Perron 2 ender i en lille plads, hvorfra der er udsigt over byen, og hvor der er placeret en markant skulptur.
28.09.2014: Umiddelbart efter stationen i retning mod Son Servera går traceen over den gamle og nyrestaurerede jernbanebro. Vejen, der drejer til højre bag broen, fører op til stationsforpladsen; men pladsen er hegnet ind, så man ikke kan køre ind på den.28.09.2014: Umiddelbart efter stationen i retning mod Son Servera går traceen over den gamle og nyrestaurerede jernbanebro. Vejen, der drejer til højre bag broen, fører op til stationsforpladsen; men pladsen er hegnet ind, så man ikke kan køre ind på den.
28.09.2014: Her er vi oppe på broen fra billedet til venstre. Som det fremgår, er den meget smal, og da den altså skal bruges af fodgængere og cyklister, er hegnet til begge sider særdeles velanbragt.28.09.2014: Her er vi oppe på broen fra billedet til venstre. Som det fremgår, er den meget smal, og da den altså skal bruges af fodgængere og cyklister, er hegnet til begge sider særdeles velanbragt.
28.09.2014: Efter passagen af broen fortsætter traceen/stien i en blød bue videre mod Son Carrió.28.09.2014: Efter passagen af broen fortsætter traceen/stien i en blød bue videre mod Son Carrió.
Stationen i Son Carrió – og en depotbygning

Bygningerne er opført i natursten, og stationen ligger i udkanten af byen i niveau med de omkringliggende gader. Stationen har to perroner og skulle have være dobbeltsporet, så den kunne bruges som krydsningsstation. At dømme efter stolestablerne på stationsområdet bruges en del af stationen i hvert fald i en del af året som café. Foran stationen er anlagt en stor parkeringsplads, der ikke umiddelbart ser ud til at blive voldsomt brugt. Dette kan hænge sammen med, at stationen som nævnt ligger i udkanten af Son Carrió, og at det ikke er en by af den store handels- eller turistmæssige værdi.

Noget andet, der burde have påkaldt sig den besøgendes opmærksomhed ved besøget i Son Carrió i 2016, er den store grå bygning, der ligger lige ved siden af sporet og ses i baggrunden på flere af billederne herunder. Denne bygning bliver omtalt i Blickpunkt Straßenbahn (BS) nr. 6-2017 (side 155), og det viser sig, at der er tale om endnu et togdepot – foruden det i Artá, som omtales længere nede på denne side. Depotet i Son Carrió har i et stykke tid huset jernbanemateriel, der tilhører foreningen Associació d’Amics del Ferrocarril de les Illes Balears, heriblandt et noget ramponeret og uheldsskadet dieselmotortog fra SFM. Ifølge BS har regionalstyret på Mallorca bevilget ikke mindre end 4,2 mio. euro til indretning af et trafikmuseum i depotet, som ifølge planen skulle have stået klart i 2020, men hvor langt man er kommet får stå lidt hen i det uvisse. Foreningen har dog en både en Facebook og en Instagram side, hvor man kan følge dens virke. I forbindelse med museet har foreninge gjort sig overvejelser om at etablere en ca. 4 km lang sporstrækning mellem Son Carrió og Sant Llorenç des Cardassar med henblik på kørsel med museumsmateriel. BS afrunder omtalen af projektet med at konstatere, at det formentlig bliver et af de dyreste jernbanemuseer i verden.

01.10.2016: Stationsanlægget i Son Carrió.01.10.2016: Stationsanlægget i Son Carrió.
01.10.2016: Stationen i Son Carrió med hovedbygning og toiletbygning - samt cyklister, der har overtaget traceen.01.10.2016: Stationen i Son Carrió med hovedbygning og toiletbygning – samt cyklister, der har overtaget traceen.
01.10.2016: Udkørslen fra Son Carrió i retning mod Palma. Bygningen til venstre er den depotbygning, som efter alt at dømme bliver til nyt jernbanemuseum.01.10.2016: Udkørslen fra Son Carrió i retning mod Palma. Bygningen til venstre er den depotbygning, som efter alt at dømme bliver til nyt jernbanemuseum.
01.10.2016: Overgangen mellem de to perroner er parat - næsten.01.10.2016: Overgangen mellem de to perroner er parat – næsten.
01.10.2016: Hovedbygningen på stationen i Son Carrió.01.10.2016: Hovedbygningen på stationen i Son Carrió.
01.10.2016: Efter alt at dømme bruges stationen som café en del af året.01.10.2016: Efter alt at dømme bruges stationen som café en del af året.
01.10.2016: Hovedbygningen på stationen i Son Carrió.01.10.2016: Hovedbygningen på stationen i Son Carrió.
01.10.2016: Jernbanestrækningen, altså cykelstien, krydser ved udkørslen mod Artá en kun lidt trafikeret vej, Carrer Estació (Stationsvej).01.10.2016: Jernbanestrækningen, altså cykelstien, krydser ved udkørslen mod Artá en kun lidt trafikeret vej, Carrer Estació (Stationsvej).
01.10.2016: Efter at have krydset Carrer Estació skulle jernbanen videre mod Artá være fortsat på en dæmning ud af Son Carrió.01.10.2016: Efter at have krydset Carrer Estació skulle jernbanen videre mod Artá være fortsat på en dæmning ud af Son Carrió.
01.10.2016: Jernbanestrækningen bruges flittigt af cyklisterne.01.10.2016: Jernbanestrækningen bruges flittigt af cyklisterne.
01.10.2016: Toiletbygningen på Son Carrió er aldrig blevet færdigmonreret, men denne ende skulle have været dametoilettet.01.10.2016: Toiletbygningen på Son Carrió er aldrig blevet færdigmonreret, men denne ende skulle have været dametoilettet.
01.10.2016: Parkeringspladsen foran stationen ligger lige op til jernbanedepotet, som skal omdannes til jernbanemuseum.01.10.2016: Parkeringspladsen foran stationen ligger lige op til jernbanedepotet, som skal omdannes til jernbanemuseum.
16.09.2018: I september 2018 var bygningen blevet forsynet med et banner, der fortæller om dens fremtidige funktion.16.09.2018: I september 2018 var bygningen blevet forsynet med et banner, der fortæller om dens fremtidige funktion.
16.09.2018: På den anden side kan man i bogstaveligste forstand finde spor af bygningens oprindelige formål. Kigger man ind ad en sprække ved døren, kan man også skimte materiellet, der skal restaureres og udstilles.16.09.2018: På den anden side kan man i bogstaveligste forstand finde spor af bygningens oprindelige formål. Kigger man ind ad en sprække ved døren, kan man også skimte materiellet, der skal restaureres og udstilles.
Stationen i Son Servera

I Son Servera ligger stationsområdet umiddelbart øst for byen for enden af gaden Avenida des Tren. Fra enden af gaden fører en bred trappe ned til stationen, som ligger noget under byens niveau. Den kørende trafik kan dog komme til stationen ad andre veje, og den ser ud til at være et samlingspunkt for en del af byens ungdom, der bl.a. benytter arealet til at stå på skateboard eller som bilværksted.

Umiddelbart ser de renoverede stationsbygninger meget velholdte og smukke ud i deres natursten, men det skal man ikke lade sig narre af. Ventesals- og adminstrationsbygningen har tilsyneladende stået uaflåst gennem længere tid, og den er indvendigt stærkt vandaliseret. Der er store huller i væggene, som også er hærget af grafitti, og toiletterne er smadret og har desuden været anvendt til deres formål uden, at de har været færdiginstalleret. Det er et meget trist syn.

28.09.2014: Trappen, der fører fra gaden Avenida des Tren ned til stationen i Son Servera.28.09.2014: Trappen, der fører fra gaden Avenida des Tren ned til stationen i Son Servera.
28.09.2014: Toiletbygningen på stationen i Son Servera.28.09.2014: Toiletbygningen på stationen i Son Servera.
28.09.2014: Stationen i Son Servera set fra traceen.28.09.2014: Stationen i Son Servera set fra traceen.
28.09.2014: Traceen i Son Servera set i retning mod Artá. En ensom cyklist og efterladenskaber vidner om banens fremtidige anvendelse.28.09.2014: Traceen i Son Servera set i retning mod Artá. En ensom cyklist og efterladenskaber vidner om banens fremtidige anvendelse.
28.09.2014: Cafébygning(?) med rampe til kørestole.28.09.2014: Cafébygning(?) med rampe til kørestole.
28.09.2014: Hovedperronen er overdækket og i regnvejr tilsyneladende meget anvendelig som bilværksted for byens ungdom.28.09.2014: Hovedperronen er overdækket og i regnvejr tilsyneladende meget anvendelig som bilværksted for byens ungdom.
28.09.2014: Traceen i Son Servera set i retning mod Son Carrió med nyplantede træer på begge sider.28.09.2014: Traceen i Son Servera set i retning mod Son Carrió med nyplantede træer på begge sider.
28.09.2014: Som et sindbillede på banens skæbne er bommene ved stationen placeret tværs over sporarealet og ikke over vejen.28.09.2014: Som et sindbillede på banens skæbne er bommene ved stationen placeret tværs over “sporarealet” og ikke over vejen.
28.09.2014: Stationen i Son Servera med café(?), administration/ventesal og toiletbygning.28.09.2014: Stationen i Son Servera med café(?), administration/ventesal og toiletbygning.
28.09.2014: Toiletterne i administrationsbygningen er groft vandaliseret28.09.2014: Toiletterne i administrationsbygningen er groft vandaliseret.
28.09.2014: Væggene i administrationsbygningen er smadret og vandaliseret på anden vis.28.09.2014: Væggene i administrationsbygningen er smadret og vandaliseret på anden vis.
28.09.2014: Mellem stationsbygningerne er placeret en lille pyntebrønd.28.09.2014: Mellem stationsbygningerne er placeret en lille pyntebrønd.
Værkstedsbygning og indføring af banen i Artá

I forbindelse med indkøbet af de seks Vossloh togsæt blev der opført et helt nyt værksted ca. 400 meter sydøst for Artá, hvor banen skulle krydse landevej PMV-4041 (mellem Artá og Pula). Opførelsen af bygningen blev dog aldrig fuldført. Der står kun en skal, dvs. murene og taget, af den ganske imponerende bygning (når man tager i betragtning, at den blot skulle servicere de nævnte 6 togsæt). Der er ingen indvendig indretning, og porte og vinduer er blot gabende tomme glughuller, der næsten stirrer på beskueren. Helt symbolsk ligger værkstedsbygningen lige ved siden af byens kirkegård. Området omkring bygningen er nu tilplantet med en masse træer, som er det meningen, at man på bedste strudsemanér med tiden vil “glemme” dette eksempel på en fatal politisk beslutningsproces.

Stationsområdet i Artá ligger i byens sydvestlige udkant. De gamle stationsbygninger er (vistnok) restaureret, men området ind til dem var i 2014 afspærret med kraftige trådhegn, så det ikke var muligt at tage stationen nærmere i øjensyn.

28.09.2014: Banetraceen ca. 400 meter sydøst for Artá set i retning mod Son Servera.28.09.2014: Banetraceen ca. 400 meter sydøst for Artá set i retning mod Son Servera.
28.09.2014: Den imponerende værkstedbygning, som skulle have serviceret de seks Vossloh togsæt.28.09.2014: Den imponerende værkstedbygning, som skulle have serviceret de seks Vossloh togsæt.
28.09.2014: Hvor der skulle have været spor, er der nu plantet træer - for at skjule dette vidnesbyrd om katastrofal politisk beslutningsproces.28.09.2014: Hvor der skulle have været spor, er der nu plantet træer – for at skjule dette vidnesbyrd om katastrofal politisk beslutningsproces.
28.09.2014: Næsten helt symbolsk ligger den ikke færdiggjorte værkstedsbygning lige op ad kirkegården.28.09.2014: Næsten helt symbolsk ligger den ikke færdiggjorte værkstedsbygning lige op ad kirkegården.
28.09.2014: Her skulle jernbanen have krydset landevej PMV-4041 i niveau.28.09.2014: Her skulle jernbanen have krydset landevej PMV-4041 i niveau.
28.09.2014: Banetraceen ind mod Artá.28.09.2014: Banetraceen ind mod Artá.
28.09.2014: Banetraceen ind mod Artá omkranset af nogle af de mange tusinde nyplantede træer.28.09.2014: Banetraceen ind mod Artá omkranset af nogle af de mange tusinde nyplantede træer.
28.09.2014: Her kommer traceen ind i Artá, hvor stationsområdet skulle ligge lige fremme nede ved træerne for enden af traceen.28.09.2014: Her kommer traceen ind i Artá, hvor stationsområdet skulle ligge lige fremme nede ved træerne for enden af traceen.
28.09.2014: Både bygningen, som var lokomotivremise på den tidligere station i Artá, og bommen vidner om, at der tidligere har kørt tog mellem Manacor og Artá.28.09.2014: Både bygningen, som var lokomotivremise på den tidligere station i Artá, og bommen vidner om, at der tidligere har kørt tog mellem Manacor og Artá.
28.09.2014: Det nye stationsområde skulle ligge inde bag hegnet, men det er der altså - indtil videre - sat STOP for.28.09.2014: Det nye stationsområde skulle ligge inde bag hegnet, men det er der altså – indtil videre – sat STOP for.
Total Page Visits: 368
Total Website Visits: 900890