Messina – Catania – Siracusa

(Senest opdateret 14.05.2020).
Jernbanen mellem Messina og Siracusa blev indviet etapevist i årene mellem 1866 og 1871. 12.12.1866 blev strækningen Messina-Taormina/Giardini (ca. 47,0 km) taget i brug. Kort efter, 03.02.1867, kom turen til strækningen Taormina/Giardini-Catania Centrale (47,7 km). For at komme videre fra Catania mod Siracusa måtte der først anlægges en højbane på en viadukt langs havneområdet (Archi della Marina) og derefter en tunnel under den centrale del af Catania (Galleria dell’Acquicella). Disse anlæg stod færdige, så banen kunne forlænges med ca. 30 km fra Catania Centrale til Lentini 01.07.1869. De sidste 57,8 km mellem Lentini og Siracusa blev taget i brug 19.01.1871. Banen, der er i alt 182,5 km lang, følger i hele sin udstrækning kystegnene ud mod Messinastrædet og det Ioniske Hav.
Banen, der oprindelig var anlagt enkeltsporet, gennemgik ikke større forandringer før efter 2. Verdenskrig. I løbet af 1960’erne blev hele strækningen elektrificeret, og i peroden 1970-90’erne blev den udvidet til delvis dobbeltspor, dvs. omkring Messina, nord for Catania og en del af strækningen ind til Siracusa. Ved sidstnævnte omlagde man strækningen fra Targia, hvilket indbefattede bygningen af den 3,5 km lange Epipoli tunnel, så man kørte en helt anden vej ind i byen end tidligere. Der er planer om yderligere udbygning til dobbeltspor.
På dobbeltsporsstrækningerne Messina-Giampilieri og Fiumefreddi-Catania Centrale er den tilladte højeste hastighed 150 km/t, mens farten på de øvrige strækninger højest må være mellem 95 og 110 km/t. Der er tale om en hovedbane med både fjern-, regional-, lokal- og godstrafik.
12.10.2004: El-lok E656.093 med Eurocitytog på vej gennem Giardini Naxos.12.10.2004: El-lok E656.093 med Eurocitytog på vej gennem Giardini Naxos.
14.10.2004: El-lok E656.262 med godstog på Taormina-Giardini Station.14.10.2004: El-lok E656.262 med godstog på Taormina-Giardini Station.
14.10.2004: Elektromotortog af typen ALe841 som regionaltog på Taormina-Giardini Station.14.10.2004: Elektromotortog af typen ALe841 som regionaltog på Taormina-Giardini Station.
17.10.2004: El-lok E656.285 med Eurocitytog mellem Taormina-Giardini og Alcantara på vej mod Catania.17.10.2004: El-lok E656.285 med Eurocitytog mellem Taormina-Giardini og Alcantara på vej mod Catania.
17.10.2004: ALe841 elektromotortog som regionaltog, her mellem Taormina-Giardini og Alcantara.17.10.2004: ALe841 elektromotortog som regionaltog, her mellem Taormina-Giardini og Alcantara.
18.10.2004: Styrevogn i spidsen for regionaltog, her mellem Taormina-Giardini og Alcantara.18.10.2004: Styrevogn i spidsen for regionaltog, her mellem Taormina-Giardini og Alcantara.
18.10.2004: Elektromotortog af type ALe841 som regionaltog, her mellem Taormina-Giardini og Alcantara.18.10.2004: Elektromotortog af type ALe841 som regionaltog, her mellem Taormina-Giardini og Alcantara.
18.10.2004: Styrevogn i spidsen for regionaltog på Alcantara station.18.10.2004: Styrevogn i spidsen for regionaltog på Alcantara station.
18.10.2004: Eurocitytog med El-lok nr. E656.006 mellem Taormina-Giardini og Alcantara.18.10.2004: Eurocitytog med El-lok nr. E656.006 mellem Taormina-Giardini og Alcantara.
18.10.2005: Eurocitytog med el-lok nr. E656.095 på stationen Taormina-Giardini.18.10.2005: Eurocitytog med el-lok nr. E656.095 på stationen Taormina-Giardini.
19.10.2005: Regionaltog med E424 el-lokomotiv på Taormina-Giardini Station.19.10.2005: Regionaltog med E424 el-lokomotiv på Taormina-Giardini Station.
19.10.2005: Regionaltog med el-lokomotiv nr. E636.037 på Taormina-Giardini Station.19.10.2005: Regionaltog med el-lokomotiv nr. E636.037 på Taormina-Giardini Station.
20.10.2005: Regionaltog på Catania Centrale.20.10.2005: Regionaltog på Catania Centrale.
20.10.2005: Regionaltog med el-lokomotiv nr E464.182 på Catania Centrale.20.10.2005: Regionaltog med el-lokomotiv nr E464.182 på Catania Centrale.
20.10.2005: Regionaltog med elektromotortog af type ALe841 på Catania Centrale.20.10.2005: Regionaltog med elektromotortog af type ALe841 på Catania Centrale.
21.10.2005: Godstog anført el-lokomotiv nr. E655.285 på vej gennem Giardini-Naxos.21.10.2005: Godstog anført el-lokomotiv nr. E655.285 på vej gennem Giardini-Naxos.
21.10.2005: Godstog på vej gennem Giardini-Naxos.21.10.2005: Godstog på vej gennem Giardini-Naxos.
21.10.2005: Regionaltog mellem Messina og Catania på vej gennem Giardini Naxos.21.10.2005: Regionaltog mellem Messina og Catania på vej gennem Giardini Naxos.
24.10.2005: Regionaltog bestående af ALe582/642 elektromotortog i Giardini Naxos.24.10.2005: Regionaltog bestående af ALe582/642 elektromotortog i Giardini Naxos.
24.10.2005: Godstog trukket af el-lokomotiv nr. E655.298 i Giardini Naxos.24.10.2005: Godstog trukket af el-lokomotiv nr. E655.298 i Giardini Naxos.
24.10.2005: Eurocitytog med el-lokomotiv nr E636.382 på vej gennem Giardini Naxos.24.10.2005: Eurocitytog med el-lokomotiv nr E636.382 på vej gennem Giardini Naxos.
18.10.2006: Lokaltog med E646 el-lokomotiv på kyststrækningen nord for Taormina-Giardini.18.10.2006: Lokaltog med E646 el-lokomotiv på kyststrækningen nord for Taormina-Giardini.
19.10.2006: Regionaltog af typen ALe501/502 ME “Minuetto” på Taormina-Giardini Station.19.10.2006: Regionaltog af typen ALe501/502 ME “Minuetto” på Taormina-Giardini Station.
19.10.2006: Regionaltog af typen ALe501/502 ME “Minuetto” på Catania Centrale.19.10.2006: Regionaltog af typen ALe501/502 ME “Minuetto” på Catania Centrale.
19.10.2006: Lokaltog bestående af to ALn668 dieselmotorvogne på Catania Centrale.19.10.2006: Lokaltog bestående af to ALn668 dieselmotorvogne på Catania Centrale.
19.10.2006: El-lokomotiv nr. E656.019 på Syracusa Station.19.10.2006: El-lokomotiv nr. E656.019 på Syracusa Station.
19.10.2006: Regionaltog bestående af ALe841 elektromotortog på Syracusa Station.19.10.2006: Regionaltog bestående af ALe841 elektromotortog på Syracusa Station.
19.10.2006: Regionaltog bestående af elektromotortog type ALe501/502 ME “Minuetto” på Syracusa Station.19.10.2006: Regionaltog bestående af elektromotortog type ALe501/502 ME “Minuetto” på Syracusa Station.
20.10.2006: Regionaltog på Letojanni Station.20.10.2006: Regionaltog på Letojanni Station.
21.10.2006: Godstog på vej gennem Giardini Naxos.21.10.2006: Godstog på vej gennem Giardini Naxos.
21.10.2006: Godstog på vej gennem Giardini Naxos.21.10.2006: Godstog på vej gennem Giardini Naxos.
21.10.2006: Eurocitytog trukket af el-lokomotiv nr. E656.039 i Giardini Naxos.21.10.2006: Eurocitytog trukket af el-lokomotiv nr. E656.039 i Giardini Naxos.
10.10.2007: Lokaltog bestående af solomotorvogn nr. ALn668.1096 på Taormina-Giardini.10.10.2007: Lokaltog bestående af solomotorvogn nr. ALn668.1096 på Taormina-Giardini.
10.10.2007: Regionaltog bestående af elektromotortog type ALe501/502 ME “Minuetto” på Taormina-Giardini Station.10.10.2007: Regionaltog bestående af elektromotortog type ALe501/502 ME “Minuetto” på Taormina-Giardini Station.
14.10.2007: Reginaltog type ALe501/502 ME “Minuetto” på vej ind på Taormina-Giardini Station.14.10.2007: Reginaltog type ALe501/502 ME “Minuetto” på vej ind på Taormina-Giardini Station.
10.10.2007: Taormina-Giardini stationsområdet set oppe fra Taormina.10.10.2007: Taormina-Giardini stationsområdet set oppe fra Taormina.
15.10.2007: Regionaltog på vej gennem Giardini/Naxos.15.10.2007: Regionaltog på vej gennem Giardini/Naxos.
15.10.2007: Godstog trukket af el-lokomotiv nr. E645.306 på vej gennem Taormina-Giardini Station.15.10.2007: Godstog trukket af el-lokomotiv nr. E645.306 på vej gennem Taormina-Giardini Station.
15.10.2007: Godstog passerer Taormina-Giardini Station.15.10.2007: Godstog passerer Taormina-Giardini Station.
15.10.2007: Eurocitytog med el-lokomotiv nr. E656.097 på Taormina-Giardini Station.15.10.2007: Eurocitytog med el-lokomotiv nr. E656.097 på Taormina-Giardini Station.
15.10.2007: Eurocitytog på vej ud fra Taormina-Giardini Station i retning mod Messina.15.10.2007: Eurocitytog på vej ud fra Taormina-Giardini Station i retning mod Messina.
15.10.2007: Reginaltog type ALe501/502 ME “Minuetto” på Taormina-Giardini Station.15.10.2007: Reginaltog type ALe501/502 ME “Minuetto” på Taormina-Giardini Station.
15.10.2007: Reginaltog type ALe501/502 ME “Minuetto” på Taormina-Giardini Station.15.10.2007: Reginaltog type ALe501/502 ME “Minuetto” på Taormina-Giardini Station.
15.10.2007: Regionaltog type ALe501/502 ME “Minuetto” på strækningen langs kysten lige nord for Taormina-Giardini Station.15.10.2007: Regionaltog type ALe501/502 ME “Minuetto” på strækningen langs kysten lige nord for Taormina-Giardini Station.
Kilde
Total Page Visits: 1557
Total Website Visits: 865696

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *