Prag: Statistiske oplysninger

(Senest opdateret 03.04.2023).
Tabel A: Prags transportsystem
– udstrækning i km ved årets udgang
År
Metro
Sporvejs-
nettet
Sporvejs-
linjer
i alt
Bus-
linjer
i alt
Kabel-
banen
Trolley-
bus-
nettet
2002
50,1
137,3
497,5
2.228,2
0,51
2003
50,1
140,85 (1)
533,4 (2)
2.197,7 (2)
0,51
2004
54,0 (3)
140,85
559,3 (4)
2.118,0
0,51
2005
54,0
140,85
559,3
2.084,5
0,51
2006
54,9 (5)
140,85
559,3
2.123,4
0,51
2007
54,9
140,85
554,1 (6)
2.101,8
0,51
2008
59,4 (7)
141,59 (8)
540,6 (9)
1.912,0
0,51
2009
59,4
141,59
548,0 (10)
1.815,0
0,51
2010
59,4
141,59
537,8 (11)
1.809,0
0,51
2011
59,4
141,59
539,8 (11)
1.798,0
0,51
2012
59,4
141,59
518,0 (12)
1.698,9
0,51
2013
59,4
141,59
510,4 (13)
1.678,3
0,51
2014
59,4
141,59
510,3
1.685,9
0,51
2015
65,4 (14)
141,59
500,4 (15)
1.640,7
0,51
2016
65,4
142,7
547,4 (16)
1.695,3
0,51
2017
65,4
142,7
557,3 (17)
1.827,4
0,51
2018
65,4
142,7
557,8
1.789,6
0,51
4,9 (18)
2019
65,4
142,7
556,7
1.820,4
0,51
4,9
2020
65,4
142,7
556,7
1802,6
0,51
4,9
2021
65,4
143,7 (?)
563,9 (19)
1819,4
0,51
4,9
Noter:
 1. Forøgelsen skyldes ibrugtagningen af strækningen til Barrandov 28.11.2003.
 2. Ændringerne skyldes linje-omlægninger i forbindelse med åbningen af sporvejsstrækningen til Barrandov samt ny sporvejslinje 15.
 3. 25.06.2004 forlænges metrolinje C fra Nádraží Holešovice til Ládví.
 4. Forøgelsen skyldes åbningen af nye linjer (linje 13 og 59 – se nedenfor).
 5. 26.05.2006 forlænges metrolinje A fra Skalka til Depo Hostivar.
 6. Faldet i strækningslængde skyldes, at linje 15 omlægges, og linje 24 kortes lidt af i løbet af 2007.
 7. 08.05.2008 forlænges metrolinje C med 4,5 km fra Ládvi til Letňany Station i den nordlige del af Prag.
 8. 03.10.2008 forlænges sporvejsnettet med 740 meter fra Laurova til Radlicka.
 9. 30.08.2008 nedlægges linje 23.
 10. 29.11.2009 nedlægges linje 13. Desuden sker der i årets løb omlægninger af nogle linjer.
 11. Variationerne i linjenettets udstrækning kan ikke umiddelbart forklares, da der hverken i 2010 eller 2011 sker nogle ændringer af basisnettet.
 12. 01.09.2012 sker en større omlægning af basisnettet, bl.a med nedlæggelse af linje 15, 19 og 21.
 13. 29.06.2013 sker nogle tilpasninger af linjenettet efter omlægningen i 2012, bl.a. åbnes en ny linje 13 mellem Náměstí Bratří Synků og Černokostelecká.
 14. 06.04.2015 forlænges metrolinje A fra Dejvická til Nemocnice Motol.
 15. 07.04.2015 nedlægges linje 2 mellem Divoká Šárka og Petřiny.
 16. 28.08.2016 etableres ny linje 2 (Sídliště Petřiny – Nádražní Braník), ny linje 15 (Kotlářka – Olšanské hřbitovy) og ny linje 21 ( Levského (Sídliště Modřany) – Kotlářka), ligesom der gennemføres en lang række ændringer på allerede eksisterende linjer.
 17. 25.03.2017 omlægges linjerne 13 og 21, og linje 23 åbner på strækningen Zvonařka – I.P. Pavlova – Malovanka – Královka.
 18. 01.07.2018: Prags første trolleybuslinje mellem Palmovka og Letňany (linje 58) åbnes.
 19. 05.06.2021 åbner ny linje 19 på strækningen Lehovec – Pancráz, mens linjerne 5, 13, 16 og 24 får ny ruteføring. 16.09.2021 omlægges desuden linje 4.
Tabel B: Antallet af linjer
År
Me-
tro
Spor-
vejen,
dag-
linjer
Spor-
vejen,
nat-
linjer
Busser,
dag-
linjer
Busser,
nat-
linjer
Kabel-
banen
Trolley-
busser
2002
3
24
8
192
13
1
2003
3
25 (1)
8
189
13
1
2004
3
26 (2)
9 (3)
186
13
1
2005
3
26
9
179
14
1
2006
3
26
9
182
13
1
2007
3
26
9
178
13
1
2008
3
25 (4)
9
163
13
1
2009
3
24 (5)
9
150
13
1
2010
3
24
9
150
16
1
2011
3
24
9
150
15
1
2012
3
21 (6)
9
134
15
1
2013
3
22 (7)
9
133
15
1
2014
3
22
9
122
15
1
2015
3
21 (8)
9
125
14
1
2016
3
24 (9)
9
128
14
1
2017
3
25 (10)
9
130
15
1
2018
3
25
9
126
15
1
1 (11)
2019
3
25
9
127
14
1
1
2020
3
25
9
128
14
1
1
2021
3
26 (12)
9
129
14
1
1
Noter:
 1. 30.08.2003 åbnes ny linje 15 mellem Vypích og Střelničná (Březiněveská).
 2. 01.09.2004 åbnes ny linje 13 mellem Sidliště Barrandov og Smichovské nádraží i morgenmyldretiden
 3. 02.07.2004 åbnes ny natsporvognslinie 59 mellem Sídliště Řepy og Nádraží Hostivar.
 4. 30.08.2008 indstilles linje 23.
 5. 29.11.2009 indstilles linje 13.
 6. 01.09.2012 indstilles linje 15, 19 og 21.
 7. 29.06.2013 åbnes ny linie 13 mellem Náměstí Bratří Synků og Černokostelecká.
 8. 07.04.2015 indstilles linje 2.
 9. 28.08.2016 etableres ny linje 2 (Sídliště Petřiny – Nádražní Braník), ny linje 15 (Kotlářka – Olšanské hřbitovy) og ny linje 21 ( Levského (Sídliště Modřany) – Kotlářka).
 10. 25.03.2017 åbner linje 23 på strækningen Zvonařka – I.P. Pavlova – Malovanka – Královka.
 11. 01.07.2018: Prags første trolleybuslinje mellem Palmovka og Letňany (linje 58) åbnes.
 12. 05.06.2021 åbner ny linje 19 på strækningen Lehovec – Pancráz.
Tabel C: Antal passagerer (i tusinder)
År
Passagerer
i alt
Heraf
med
metroen
Heraf
med
sporvejen
Heraf
med
busser
Heraf
med
trolley-
busser
2002
1.115.609
416.516 (1)
358.079 (1)
341.014
2003
1.130.788
458.642
334.949
337.197
2004
1.160.532
496.013
342.844
321.675
2005
1.147.400
515.096
339.525
292.777
2006
1.181.405
531.239
349.116
301.050
2007
1.192.926
537.266
352.100
303.560
2008
1.261.839
596.893
356.834
308.112
2009
1.236.473
584.880
349.286
302.307
2010
1.223.935
578.515
345.485
299.935
2011
1.122.971
530.493
312.898
279.580
2012
1.216.529
589.165
324.205
315.513
2013
1.232.684
583.867
333.778
315.039
2014
1.162.593
450.136
358.817
353.640
2015
1.171.723
456.820
359.764
355.139
2016
1.186.736
461.160
368.609
356.967
2017
1.165.031
435.586
373.831
355.614
2018
1.167.793
430.919
375.466
361.365
43
2019
1.172.529
440.489
371.104
360.821
115
2020 (2)
714.138
251.423
239.792
222.887
38
2021 (2)
648.346,3
237.946
226.645
183.755
0,3
Noter:
 1. 2002 var et utypisk år. På grund af de store oversvømmelser i august lå den centrale del af metroen stille en stor del af efteråret. Til gengæld oprettedes midlertidige metro-sporvejslinjer. Derfor må passagertallet i metroen betegnes som under det normale, mens sporvejens andel ligger over.
 2. På grund af den internationale Corona pandemi og de deraf følgende omfattende restriktioner faldt trafiktallene drastisk i både 2020 og 2021
Total Page Visits: 1123
Total Website Visits: 865783

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *