Prags sporvogne

(Senest redigeret 07.01.2021).
.

Oversigt

Herunder er der en oversigt over de vogntyper, der siden årtusindskiftet har været eller er i drift i Prag. Klik på knappen med navnet på den vogntype, du vil læse om – eller scroll ned over siden.

.

T3

Nr.:
6101-6992

Anskaffelsesår:
1962-1976

Konstruktør:
ČKD Tatra

T3 vognene var tidligere den helt dominerende sporvognstype i gadebilledet. Typen er en videreudvikling af Tatras T2 vogn. Ønsket var at skabe en vogn med samme kapacitet som T2, men den skulle være lettere at bygge. Derfor blev væggene lavet tyndere, og vognen forsynedes med laminatsæder i stedet for polstrede lædersæder, som var typiske for T2.

T3 er en enkeltrettet bogievogn med højt gulv (ca. 780 mm over skinneoverkanten), den er 14 meter lang og har plads til 23 siddende og 87 stående passagerer. Den har tre dobbelte foldedøre.

Den leveredes i et tal af omkring 1000 stk til Prag, men ingen af de oprindelige vogne er længere i drift. De sidste vogne udgik af driften i begyndelsen af 2010’erne, men inden da var flere hundrede vogne blevet moderniseret til typerne T3R.P, T3R.PV og T3R.PLF, som må forventes at præge bybilledet i mange år fremover.

Juli 2001: Tatra T3 vogntog med nr. 6513 i sløjfen på endestationen Kotlářka. Vognen er siden ombygget til T3R.P nr. 8376.2001
Juli 2001: Tatra T3 vogntog med nr. 6657 i gaden Plzeňská ved stoppestedet Hotel Golf. Vognen er siden ombygget til T3R.P nr. 8396.2001
17.10.2003: Tatra T3 vogn nr. 6568 på vej ind i sløjfen på Olšanské hřbitovy. Vognen er siden blevet ombygget til type T3R.P nr. 8449.2003
April 2007: Tatra T3 vogntog med nr. 6890 ved Výtoň. Nr. 6890 er senere blevet ombygget til type T3R.PLF nr. 8269.2007

Til oversigten

.

T3M og T3M2-DVC

Nr.:
8005-8106

Anskaffelsesår:
1971-76

Ombygget:
1976-81

Ombygget:
1996-97 (18 vogne)

Konstruktør:
ČKD Tatra

T3M typen var de første T3 vogne, der i 1976-81 blev moderniseret med TV1 thyristorer, som erstattede det mekaniske system på standardtypen. I alt ombyggedes 102 T3 vogne til typen T3M.

I 1996-98 blev 18 T3M vogne yderligere ombygget. Deres vognkasser var så korroderet, at de måtte forsynes med nye af T3 standard. Vognene beholdt deres vognnumre, men fik den nye typebetegnelse T3M2-DVC. De ombyggede vogne var: 8009, 8015, 8051, 8053, 8063, 8067, 8068, 8072, 8074, 8076, 8077, 8079, 8080, 8082, 8083, 8087, 8088 og 8089.

Alle T3M vogne er let kendelige på modstandsboksen, som er placeret på taget på vognens bageste ende.

En del vogne af denne type er blevet ombygget til T3R typerne, mens andre enten er udrangeret eller er blevet videresolgt til sporvejsselskaber i f.eks. Ukraine.

Oktober 2000: Tatra T3M vogntog med nr. 8008 (ex T3 nr. 6832) på Karlovo náměstí.2000
Juli 2001: Tatra T3M2-DVC vogn nr. 8087 (ex T3 nr. 6904) på trafikknudepunktet Anděl.2002
25.10.2013: Tatra T3M nr. 8090 (ex T3 nr. 6908) på Palackého náměstí.2013
24.10.2013: Tatra T3M vogntog med nr. 8079 (ex T3 nr. 6950) i gaden Milady Horákové ved Na Špejcharu.2013

Til oversigten

.

T3SU

Nr.:
7001-7020

Anskaffelsesår:
1982

Konstruktør:
ČKD Tatra

I begyndelsen af 1980’erne havde Dopraní Podnik (DP) i Prag behov for nye vogne, da Tatras T1 og T2 vogne var modne til udrangering. Produktionen af T3 var ophørt i 1976, men en afløser for typen var ikke fundet. Ganske vist var Tatra i gang med udvikling af en ny ledvognstype, men da fabrikken samtidig fortløbende byggede en eksportmodel, type T3SU, i et meget stort antal til Sovjetuinionen, var udviklingen af denne nye type blevet forsinket. Det endte med, at DP tilbagekøbte 20 vogne fra det sovjetiske marked og indsatte dem i driften. Af ydre er vogntypen stort set identisk med T3 typen, men den har flere siddepladser, ligesom den har helt lukket førerkabine og er tilpasset det betydeligt barskere klima i det store land mod øst.

Enkelte af disse vogne er blevet moderniseret til T3R.P typerne, andre er solgt til Ukrainske sporvejsselskaber, mens de resterende mere eller mindre er udgået af driften siden 2013 (der figurerer stadig nogle få i selskabets årsrapport fra 2019).

Juli 2002: Tatra T3SU vogntog med nr. 7003 på Otakarova. Vognen er siden ombygget til T3R.P nr. 8574.2002
Uge 42 2003: Tatra T3SU vogntog med nr. 7011 ved stoppestedet Strašnická. Vognen blev solgt til Charkow (Ukraine) i efteråret 2012.2003
25.10.2013: Tatra T3SU vogn nr. 7002 ved stoppestedet Muzeum.2013
25.10.2013: Tatra T3SU vogn nr. 7002 i gaden Vinohradská ved stoppestedet Želivského.2013

Til oversigten

.

T3SUCS

Nr.:
7021-7292

Anskaffelsesår:
1983-1989

Konstruktør:
ČKD Tatra

I forlængelse af anskaffelsen af de 20 T3SU vogne i 1982 blev det besluttet at anskaffe endnu et antal vogne af Tatras eksportmodel til Sovjetunionen. De nye vogne fik betegnelsen T3SUCS, hvor SU står for Sovjetunionen og CS for Tjekkoslovakiet. CS henviser til, at eksportmodellen på nogle få ikke væsentlige områder blev tilpasset tjekkoslovakiske forhold.

Da leveringen af Tatras nye KT8 ledvognstype stadig trak ud, endte det med, at der blev leveret et større antal af T3SUCS vogne til Prag end først beregnet.

Af de i alt 272 vogne er en del blevet ombygget til T3R-typerne, ligesom en del er blevet solgt til sporvejsselskaber i Ukraine, mens de resterende mere eller mindre er udgået af driften siden 2013 (der figurerer stadig nogle få i selskabets årsrapport fra 2019).

Juli 2002: Tatra T3SUCS vogntog med nr. 7189 på Hradčanská.2002
April 2007: Tatra T3SUCS vogntog med nr. 7182 på Karlovo náměstí. Vognen blev solgt til sporvejen i Kiev i 2015.2007
25.10.2014: Tatra T3SUCS vogntog med nr. 7194 i gaden Plzeňská ved stoppestedet Kotlářská.2013
25.10.2014: Tatra T3SUCS vogntog med nr. 7195 i gaden Plzeňská ved stoppestedet Kotlářská.2013

Til oversigten

.

KT8D5

Nr.:
9001-9048

Anskaffelsesår:
1986-1990

Konstruktør:
ČKD Tatra

I første halvdel af 1980’erne udviklede Tatra en helt ny vogntype med betegnelsen KT8D5. Der er tale om en treleddet, otteakslet dobbeltretnings ledvogn. Vognen har højt gulv (780 mm over skinneoverkanten) i hele vognens længde, er 30,300 meter lang, en vægt på 38 t samt plads til omkring 231 stående og 54 siddende passagerer. Den har thyristorstyring med tv3 thyristorer og træk på alle aksler. Vogntypen i Prag er forsynet med destinationsrulleskilt over frontvinduerne, mens linjeskiltet er placeret i en stor kasse på taget.

DP indsatte 2 prototypevogne i 1984 (nr. 0018 og 0019), og efter to års prøvedrift startede serieleverancen i 1986 med 10 vogne. Der blev indtil 1990 leveret i alt 48 vogne. Typen har vel vist sig som et væsentligt aktiv i trafikafviklingen. Specielt ved de mange sporarbejder, som til stadighed foregår på Prags sporvejssystem, har man ved hjælp af krybespor og vognenes evne til at returnere uden brug af vendesløjfe, været i stand til at opretholde eller genetablere strækningsafsnit til mindst mulig gene for passagererne.

Et par af denne vogntype er udrangeret efter uheld, men de resterende 46 er blevet ombygget til en ny type KT8D5.RN2P med lavt gulv i det midterste af vognens 3 led.

Oktober 2000: Tatra KT8D5 ledvogn nr. 9026 ved stoppestedet Průběžná. Vognen er siden ombygget til KT8D5.RN2P nr. 9076.2000
Juli 2002: Tatra KT8D5 ledvogn nr. 9036 ved stoppestedet Divadlo Na Fidlovačce. Vognen er siden ombygget til KT8D5.RN2P nr. 9086.2002
15.10.2003: Tatra KT8D5 ledvogn nr. 9025 ved Palmovka metrostation. Vognen er siden 2003 blevet ombygget til type KT8D5.RN2P med nr. 9075.2003
15.10.2003: Tatra KT8D5 ledvogn nr. 9042 ved Palmovka metrostation.2003

Til oversigten

.

T6A5

Nr.:
8601-8750

Anskaffelsesår:
1995-1997

Konstruktør:
ČKD Tatra

I midten af 1990’erne fik DP Praha atter nye sporvogne. Denne gang drejede det sig om Tatras nye type T6A5, som blev leveret i et antal af 150 stk. T6A5 typen er en enkeltretnings bogiemotorvogn med en vognkasse på 14,7 meter, altså en lille meter længere end T3 vognene.

Vognen har plads til ca. 128 stående og 30 siddende passagerer, og den adskiller sig ikke kun designmæssigt væsentligt fra T3 vognene. For første gang fik Prag vogne med store matrix destinations- og linjeskilte over frontvinduet og et mindre matrix linjeskilt i bagruden; dørene er ikke længere foldedøre, men dobbelte udadsvingende døre, og vognen er forsynet med halvpantograf modsat den rombeformede type, som blev anvendt på de gamle vogntyper.

Indvendigt var der ændringer i indretningen (flere siddepladser) og i førerkabinen, ligesom man med denne type for første gang indførte døråbnere på Prags sporvogne. Vognen har thyristorstyring med TV3 thyristorer.

Modsat hvad der er tilfældet med både de meget ældre T3 vogne og KT8D5 ledvognene, har DP ikke påbegyndt en modernisering af T6A5 vognene, som gradvist er blevet udrangeret/solgt i perioden 2015-20. Der er således kun ganske få driftsvogne tilbage i 2021, og man må forvente, at de meget snart er forsvundet helt ud af bybilledet.

Oktober 2000: Tatra T6A5 vogn nr. 8747 på Karlovo náměstí.2000
April 2007: Tatra T6A5 vogntog med nr. 8689 på linje 20 på Chaplinovo náměstí på vej mod Sidliště Barrandov.2007
April 2007: Tatra T6A5 vogntog med nr. 8691 på K Barrandovu.2007
25.10.2014: Tatra T6A5 vogntog med nr. 8730 på Václavské náměstí.2013

Til oversigten

.

T3G, T3R og T6A5.3

Nr.:
7005, 8200 og 8201 samt 8600

Anskaffelsesår:
1991-96

Konstruktør:
Oprindelig: ČKD Tatra

Ombygget af:
DP Praha

Samtidig med, at DP Praha anskaffede T6A5 vognene, ombyggede selskabet nogle T3 vogne med henblik på en modernisering af en større del af de efterhånden bedagede vogne. Erfaringerne med disse prototyper fik afgørende betydning for det omfattende moderniseringsprogram i perioden 2000-2010, så de skal derfor omtales lidt her.

T3G: Allerede i 1991 tog DP Praha vogn nr. 6551 ud af driften for at bygge en ny prototype (nr. 8201) med TV8 thyristorer. Efter tre år havde den en kort periode i passagertrafikken, men blev dog snart udrangeret.

Mere held havde man med ombygningen af vogn nr. 7007 til T3G nr. 8200. Denne vogn var betydeligt stærkere end sin forgænger. Vognkassen fik en grundig overhaling, vognen fik nye sidevinduer, hvor den øverste smalle del kunne åbnes (vippes indad), og den industrielle designer Ivan Linhart udviklede en helt ny front med matrix destinationsskilt, ligesom der kom destinationsskilt i sidevinduet foran midterdøren. Vognen blev forsynet med halvpantograf og havde thyristorstyring med GTO thyristorer samt en lang række ændringer i forhold til T3 typerne med hensyn til bl.a. hydraulik og affjedring. I 1996 påbegyndtes testkørslerne uden passagerer, men kort efter blev vognen sat til side og dens chassis brugt til opbygningen af endnu en prototype, T6A5.3 nr. 8600 (se nedenfor).

I 2000 blev “Kanariefuglen”, som vognen på grund af sine gul-blå farver blev kaldt i folkemunde, dog samlet på ny. Den fik dog ikke helt samme udseende igen. Dens pantograf var nu den traditionelle rombeformede pantograf, og det indvendige destinationsskilt foran midterdøren forsvandt også. Vognen, der altid kørte som solovogn, da den ikke kunne multippelkøres på grund af sin elektroniske udrustning, havde sin sidste tur i januar 2007. Herefter blev den ombygget til type T3R.PV nr. 8182.

Se mere om vognen ved at klikke på dette link: T3G

T3R: DP Praha udtog vogn 6329 og 7005 til ombygning til T3R. Nr. 7005 blev dog aldrig til andet end skelettet af en ny vogn, og den blev skrottet endeligt i 2002. Nr 6329 blev derimod ombygget til en helt ny enkeltrettet bogievogn (nr. 8205) i et nyt udseende, som var designet af Patrik Kotas. Vognen var forsynet med udadsvingende døre á la T6A5, den havde Stemmann halvpantograf og thyristorstyring med TV8 thyristorer. Som noget nyt var vognen forsynet med udvendigt destinationsskilt over tredje vindue på dørsiden. Vognen kom i drift i april 1999, men udviste en del børnesygdomme. Den var kun sporadisk at finde på sporvejsnettet, sidst i februar-marts 2005, hvorefter forenden med førerkabine blev savet af. Resten af vognen blev brugt til opbygningen af T3R.PV vogn nr. 8178, mens forenden blev placeret som monument over vognen ved DP Prahas hovedværksted (Ústřední dílny DP).

Se mere om vognen ved at klikke på dette link: T3R

T6A5.3: Denne vogn ser umiddelbart ud til at være en T6A5 vogn, men den er rent faktisk bygget op på T3 dele og komponenter. Da det kom til vognkassen, valgte man så at etablere den med en T6A5 vognkasse, som ikke kostede meget mere end en T3 vognkasse.

Det væsentlige ved vognen var dens styring med TV14 thyristorer. Disse har blandt mange andre egenskaber den væsentlige funktion, at de kan opsamle den energi, der dannes under den elektrodynamiske opbremsning, og sende den retur i ledningsnettet til brug for andre vogne. Vognen blev bygget af CKD Transportation Systems, Inc. i tæt samarbejde med Dopravní Podnik. Vognen var ifølge kilde nr. 4 (se nedenfor) i drift indtil 2011.

Se mere om vognen ved at klikke på dette link: T6A5.3

Uge 42 2003: Tatra type T3G nr. 8200 ved Anděl. Denne vogn var oprindeligt af typen T3 og blev moderniseret i starten af 1990'erne. Den var vel egentlig den første spæde start på en modernisering af vognparken, som dog først begyndte meget senere.T3G vogn nr. 8200 i 2003.
23.10.2013: Tatra T3R.PV vogntog med nr. 8182 (ex T3 nr. 6551 og T3G nr. 8200) på Karlovo náměstí.Nr. 8200 blev senere til T3R.PV nr. 8182, som her ses i 2013.

Til oversigten

.

RT6N1

Nr.:
9101-9104

Anskaffelsesår:
1996-1997

Konstruktør:
ČKD Tatra

ČKD Tatra leverede i 1996-97 fire eksemplarer af en ny ledvognstype, typen RT6N1. Denne godt 26 meter lange seksakslede tredelte vogntype var en markant fornyelse af vognparken, da det var den første type i Prag med et stort centralt lavgulvsområde (63% af vognen havde højden 350 mm) og højt gulv (900 mm) i de to ender over motorbogierne. Vognen havde GTO thyristorer med microprosessor styring.

Tekniske problemer med typen gjorde dog, at alle fire vogne blev taget ud af driften allerede i 1999, og inden da havde de kun deltaget beskedent i trafikafviklingen. Selv om man prøvede at rette på fejlene på 9101 (som herefter blev betegnet RT6N2), så blev det aldrig til noget med at få vognene i drift igen. Der blev ind imellem foretaget testkørsler med i hvert fald 9101, men ellers tilbragte de deres tid i remisen, indtil de endelig blev solgt til Poznan så sent som i slutningen af 2009.

Se mere om vognen ved at klikke på disse links: RT6N1 eller RT6N1

Til oversigten

.

T3R.P

Nr.:
8211-8245 og
8300-8579

Anskaffelsesår:
1962-1989

Ombygget:
2001-2010

Konstruktør:
Oprindelig: ČKD Tatra

Ombygget af:
Pars Nova (8211-8245)
DP-Praha (8300-8579)

315 vogne, langt de fleste af typen T3, men også enkelte af typerne T3SU og T3SUCS, blev i det første årti af 2000-tallet ombygget til typen T3R.P (R i typebetegnelsen står for rekonstrueret).

Der er tale om vogne med totalt renoverede vognkasser, der er blevet forsynet med matrix destinationsskilte fra APEX over frontvinduet. Man har opretholdt styringen af vognen med fødderne, men den elektroniske udrustning er forbedret, bl.a. med thyristorer af typen TV Progress fra Cegelec (se evt. her). P i typebetegnelsen står for øvrigt netop for Progress.

Der er desuden foretaget forbedringer i vognens indretning med bl.a. skridsikker gulvbelægning og stole med plysstof af samme type som i T6A5 vognene. Vognene har dog stadig højt gulv med en højde på ca. 900 mm over skinneoverkanten.

Nogle af vognene (nr. 8564-8579) er ikke malet i DP Prahas normale farver, men i en vinrød og grå variant, så de kan indgå som “bivogne” i vogntog sammen med vogne af T3R.PLF typen (se nedenfor). Disse vinrøde vogne ses dog også i vogntog med andre T3R.P vogne i normal bemaling. Nr. 8564-8579 har dog ikke de vandrette grå stiber, som på T3R.PLF vognene markerer lavgulvsområdet omkring midterdøren, da T3R.P jo altså er rene højgulvsvogne.

Størsteparten af vognene af denne type er ombygget på DP Prahas værksted i Hostivař, men en mindre del er bygget på virksomheden Pars Nova, som er en del af Škoda-gruppen.

Med renoveringen regner man med at have forlænget vognenes levetid med i hvert fald 15-16 år.

April 2007: Tatra T3R.P vogntog med nr. 8476 (ex T3 nr. 6824) ved Výtoň.2007
23.10.2013: Tatra T3R.P vogn nr. 8233 (ex T3 nr. 6699) på Nábřeži Edvarda Beneše mellem broerne Štefánikův most og Čechův most.2013
24.10.2013: Tatra T3R.P vogntog med nr. 8508 (ex T3 nr. 6860) i sløjfen på endestationen Nádraží Braník.2013
25.10.2013: Tatra T3R.P vogntog med nr. 8330 (ex T3 nr. 6662) på endestationen Radlická.2013
24.10.2013: Tatra T3R.P vogn nr. 8570 (ex T3SUCS nr. 7230) ved den tidligere endestation i Hlubočepy.2013

Til oversigten

.

T3R.PV

Nr.:
8151-8185

Anskaffet:
1965-1986

Ombygget:
2001-2007

Konstruktør:
Oprindelig: ČKD Tatra

strong>Ombygget af:
Pragoimex og
Krnovské Opravny a Strojírny
i samarbejde med
DP Praha

Denne vogntype er praktisk talt en nybygning. Den er bygget op på renoverede T3 bogier og chassiser, men de oprindelige vognkasser var så korroderede, at det var nødvendigt at bygge helt nye. De nye vognkasser er fremstillet af maskinfabrikken Krnovské Opravny a Strojírny, som indgår i gruppen Aliance TW, som også omfatter selskaberne Pragoimex og VKV Praha. Allince TW selskaberne har specialiseret sig i renovering og genopbygning af jernbane- og sporvogne. Vognkasserne er af typen VarCB3 (læs evt. mere her), og derfor er der tilføjet et V i typebetegnelsen.

VarCB3 vognkassen er opbygget i en fleksibel letvægts stålkasse, som har anti-korrosions coating, og som kan tilpasses brugen af både brugte og nye dele og forskellige vogndesign både udvendigt og indvendigt. Fronterne er udført som en selvstændig enhed i laminat og hæftes på skelettet, når resten af vognkassen er færdig.

Som det fremgår af typebetegnelsen, er også T3R.PV vognene forsynet med TV Progress thyristorer, og de er indrettet og opbygget på samme måde som standardtypen T3R.P. Ligesom denne er også enkelte af vognene (nr. 8159 og 8160) malet i en farvekombination af vinrød og grå med henblik på at fungere som bivogn til en T3R.PLF vogn, men hovedparten har dog den “normale” DP Praha kombination af rød og cremegul. Nr. 8159 og 8160 har dog ikke de vandrette grå stiber, som på T3R.PLF vognene markerer lavgulvsområdet, da T3R.PV er rene højgulvsvogne.

April 2007: Tatra T3R.PV vogntog med nr. 8169 (ex T3 nr. 6652) ved stoppestedet Geologická på vej mod centrum.2007
25.10.2013: Tatra T3R.PV vogntog med nr. 8177 (ex T3 nr. 6797) ved Václavské náměstí.2013
25.10.2013: Tatra T3R.PV vogn nr. 8174 (ex T3 nr. 6730) som bivogn efter T3R.PLF vogn ved trafikknudepunktet Anděl.2013
23.10.2013: Tatra T3R.PV vogn med nr. 8160 (ex T3 nr. 6661) på Karlovo náměstí. Vognen er koblet med T3R.PLF vogn nr. 8264 og har samme designfarver som denne.2013

Til oversigten

.

T3R.PLF

Nr.:
8251-8280

Anskaffet:
1962-1986

Ombygget:
2006-2010

Konstruktør:
Oprindelig: ČKD Tatra

Ombygget af:
Pragoimex
i samarbejde med
DP-Praha.

Ligesom T3R.PV typen er også T3R.PLF faktisk en nybygning, hvor kun bogier og chassis-rammer stammer fra vogne af T3, T3M, T3SU eller T3SUCS typerne. Det er den første bogievognstype i Prag med lavgulvsafsnit. Vognkassen er af typen VarCB3LF eller VarioLF (derfor LF – low floor – i typebetegnelsen), som fremstilles af firmaet Pragoimex (læs evt. mere her).

Lavgulvsafsnittet, som ligger 350 mm over skinneoverkanten, udgør ca. 36% af vognens areal. Det er placeret omkring midterdøren og forbundet med trapper op til de to højgulvsområder (860 mm over skinneroverkanten) over de to motorbogier. Vognene er forlænget med cirka en meter i forhold til de øvrige T3-vogne, og de er malet med en vinrød (eller bordeaux) grundfarve med grå kontrastfarve. Lavgulvsområdet er markeret specielt med grå striber på vognens sider. Det er Patrika Kotas, som har udformet vognens design, som gør den let genkendelig i gadebilledet.

Vognenes øvrige indretning og styring er lig de andre T3R typer, men T3R.PLF har dog stærkere motorer og et forbedret bremsesystem.

Vognen kører typisk med T3R.P eller T3R.PV som “bivogn”. Nogle af disse “bivogne” er i T3R.PLF design (dog uden de grå striber på vognsiderne), men man ser dog også vogntog, hvor “bivognen” har de “normale” røde og cremegule DP Praha farver.

23.10.2013: Tatra T3R.PLF vogn nr. 8276 (ex T3 nr. 6888) i gaden Spálená ved Myslikova.2013
23.10.2013: Tatra T3R.PLF vogntog med nr. 8280 (ex T3 nr. 6760 og T3M nr. 8024) ved stoppestedet Malostranská.2013
25.10.2013: Tatra T3R.PLF vogn nr. 8279 (ex T3SUCS nr. 7254) i gaden Bělehradská ved stoppestedet I P Pavlova.2013
23.10.2013: Tatra T3R.PLF vogntog med nr. 8268 (ex T3SUCS nr. 7281) på Karlovo náměstí med T3R.P “bivogn”.2013
25.10.2013: Tatra T3R.PLF vogntog med nr. 8283 (ex T3SUCS nr. 7241) i gaden Rašínovo nábřeží lige før Palackého most.2013
25.10.2013: Lavgulvsområdet i T3R.PLF vognene er centreret omkring midterdøren med trapper op til de to højgulvsområder over bogierne.2013

Til oversigten

.

KT8D5.RN2P

Nr.:
9051-9098
9099-9113 (brugte vogne købt i Miskolc)

Anskaffelsesår:
1986-1990
2015-2016 (vognene fra Miskolc)

Ombygget:
2005-2014
2020-20?? (vognene fra Miskolc)

Konstruktør:
Oprindelig: ČKD Tatra

Ombygget af:
Pars Nova,
Pragoimex og
DP Praha

Da RT6N1 vognene fra slutningen af 1990’erne aldrig blev den forventede fornyelse af vognparken, stod DP Praha i begyndelsen af 2000-årene over for et stadig større behov for lavgulvsvogne eller i det mindste vogne med et lavgulvsområde. Det førte dels til ombygning af et antal T3 vogne til den nye type T3R.PLF (se ovenfor), ligesom man besluttede at ombygge alle de store ledvogne fra 1986-90 med et nyt lavgulvs midterled.

Ombygningen af KT8D5 vognene blev gennemført i samarbejde mellem Cegelec (leverandør af den elektroniske udrustning, herunder TV Progress thyristorer), Pars nova (som stod for en total modernisering af de to højgulvssektioner) og CKD Pragoimex (som i samarbejde med maskinfabrikken Krnovské Opravny a Strojírny byggede det helt nye lavgulvs midterled af type ML8LF). Nogle af vognene blev bygget hos Pars nova i Šumperk, andre på DP Prahas hovedværksted.

KT8D5 vognenes originale KE 23 pantografer blev erstattet af ny polo pantografer type Fb 500 fra Stemmann magen til dem, som sidder på T6A5 vognene.

Vognenes destinationsskilte på fronterne blev fornyet og forbedret, ligesom der blev etableret destinationsskilte på siderne. Også indvendigt etableredes digitale informationsskilte.

Vognene nummereredes ved at lægge 50 til det oprindelige KT8D5 nr.

KT8D5.RN2P typen er Prags eneste dobbeltrettede vogntype. Da der f.eks. i forbindelse med sporarbejder ofte kan være brug for en vogntype, der kan vende på krybespor og ikke i sløjfe, købte DP Praha tilbage i 2015-2016 yderligere 15 KT8D5 vogne fra Miskolc i Ungarn. Disse vogne skulle allerede dengang have været ombygget efter modellen fra Prags egne KT8D5 vogne med et lavt gulv i midterleddet. Forskellige forhold har dog gjort, at arbejdet har trukket ud, og først i 2020 blev de første par vogne færdige, og resten vil følge efterhånden. De “nye” vogne har numrene 9099-9113 (Kilde: Strassenbahn Magazin, januar 2021).

25.10.2013: Tatra KT8D5.RN2P nr. 9094 (ex KT8D5 nr. 9044) svinger ud i gaden Plzeňská fra endestationen Kotlářská.2013
24.10.2013: Tatra KT8D5.RN2P lavgulvsledvogn nr. 9085 (ex KT8D5 nr. 9035) på midlertidig endestation ved stoppestedet Bořislavka.2013
24.10.2013: Det høje gulvareal op til førerkabinen i KT8D5.RN2P ledvognen.2013
24.10.2013: Det lave gulvareal i KT8D5.RN2P ledvognen er centreret omkring midterdøren i vognens midterled.2013
24.10.2013: På det lave gulvareal i KT8D5.RN2P ledvognens midterled er der god plads til stående, barnevogne og kørestole mm., men ikke så mange siddepladser.2013
24.10.2013: Fra det lave gulvareal i KT8D5.RN2P ledvognens midterled fører et par trappetrin op til det høje areal i de to yderled.2013

Til oversigten

.

14T Elektra

Nr.:
9111-9170

Anskaffelsesår:
2005-2009

Konstruktør:
Škoda

Femleddet, seksakslet enretningsvogn med faste bogier placeret på led 1, 3 og 5. De to svævende mellemled har begge to døre og lav gulvhøjde (350 mm over skinneoverkanten), mens de øvrige tre led har en gulvhøjde på til 780 mm. De lave gulvarealer udgør ca. 50 % af vognens gulvareal. Vognen har plads til 69 siddende og ca. 210 stående passagerer. Maksimum farten er 60 km/t. Vognen er 31,250 m lang og vejer 38,3 t. Vognens design er udført af Porsche Design Group.

Vogntypen har IGBT invertere og regenerativ elektrodynamisk opbremsning. Passagerinformationen sker dels på udendørs destinationsskilte på fronten og på siderne, dels på indvendige digitale skilte. Vognene kan køre i dobbelttraktion, men det ses ikke i den daglige drift, og koblingerne er foldet sammen og gemt væk bag vognkassens plader både for og bag.

Desværre viste vogntypen sig efter nogle år i drift at have en del tekniske problemer, men det var først og fremmest på grund af revner i den bærende konstruktion, at alle T14 vogne blev taget ud af drift i 2014. I 2016 påbegyndtes et modificeringsprogram, og efterhånden er 45 vogne af typen ifølge hjemmesiden Prazske Tramvaje atter i drift. Ifølge Prague Trams (eller Prague Public Transports) – kilde 4 nederst på siden – er tre vogne (nr. 9112, 9163 og 9165) helt udgået efter forskellige uheld.

25.10.2013: Škoda 14T lavgulvsledvogn nr. 9117 i gaden Nádražní ved Na Knížecí.2013
23.10.2013: Škoda 14T ledvogn nr. 9170 på Nábřeži Edvarda Beneše ved Čechův most.2013
25.10.2013: Škoda 14T lavgulvsledvogn nr. 9128 på endestationen Kotlářská.2013
Ud fra de to “svævende” led med den lave gulvhøjde er der trin op til de højere niveauer på 780 mm over skinneroverkanten.2013
Et kig fra det forreste lave gulv imod førerkabinen.2013
Et kig fra det bageste lave gulv mod vognens bagende.2013

Til oversigten

.

15T ForCity

Nr.:
9201-9325

Anskaffelsesår:
2008-2015

Konstruktør:
Škoda

15T ForCity er Škodas nyeste ledvognstype med 100% lavt gulv. DP Praha afgav en stor ordre på 250 vogne af denne type, som er blevet specielt designet med Prags sporvejssystem i tankerne for at undgå de problemer, man har haft med 14T vognene. Der er tale om en enretningsvogn med tre store led og en samlet længde på 31,4 meter. Den højeste hastighed er 60 km/t, og vognen har en kapacitet på op til 300 passagerer, hvoraf de 61 kan sidde ned.

Prototypen, nr. 9201, blev leveret i 2008, og fra 2010 og frem til 2015 leverede Škoda yderligere 124 eksemplarer af vogntypen. I 2014 genforhandlede DP Praha og Škoda kontrakten på de 250 vogne og indgik aftale om, at de sidste 125 skulle være af den nyere variant af vogntypen, 15T4 For City.

DPP2013-04_01162013
DPP2013-12_00532013
DPP2013-15T_06572013
DPP2013-15T_06562013
DPP2013-15T_06552013
DPP2013-15T_06542013
DPP2013-15T_06522013

Til oversigten

.

15T4 ForCity

Nr.:
9326-9450

Anskaffelsesår:
2015-2019

Konstruktør:
Škoda

15T4 vognene adskiller sig fra 15T typen ved at have både air-condition og wi-fi, ligesom de har et lidt livligere design med delvis gul front og hvide sider modsat den grå på 15T vognene. Der er desuden forskel på frontlygternes udseende.

Se et billede af 15T4 vognen ved at klikke HER

Til oversigten

.

Kilder

  • Den private website Prazske Tramvaje indeholder mange oplysninger om Prags sporveje – eneste ulempe er, at den er på tjekkisk. For at komme til siden, klik HER.
  • Dopravni Podniks website kan man downloade selskabets årsrapporter. De fleste udgives på både tjekkisk og engelsk. For at komme til siden, klik HER.
  • På den tysksprogede website Strassenbahnen Online kan man få oplysning om de forskellige typer af Tatra sporvogne. For at komme til siden, klik HER
  • På den engelsksprogede website Prague Public Transport – notes from an enthusiast kan man bl.a. hente information om alle Prags sporvognstyper siden T3 vognene. For at gå til siden, klik HER
Total Page Visits: 2345
Total Website Visits: 900852

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *