Rom: Sporvejen Roma Laziali – Giardinetti

(Senest opdateret 07.05.2020).
.
Oversigt
(Klik på Atac logoet ud for det afsnit, du vil gå til)
Historie og fremtid
Anlæg og rullende materiel
Billeder fra strækningen Roma Laziali – Centocelle
Billeder fra strækningen Centocelle – Giardinetti
En besøgendes indtryk
Tabel: Vognoversigt pr. april 2008
.
Historie og fremtid
Kort over linjen Roma Laziali (2008). Klik på kortet for at se det i en lidt større udgave.Kort over linjen Roma Laziali (2008). Klik på kortet for at se det i en lidt større udgave.
Den smalsporede linje (sporvidde 950 mm) mellem Roma Laziali i Via Giolitti ved Roma Termini og Giardinetti ved bygrænsen i det sydøstlige Rom er resterne af en langt længere sporvejs- eller jernbanelinje, som åbnedes for driften i 1916. Dengang havde den i Roms centrum endestation ved trafikterminalen på Piazza dei Cinquecento og gik ad Via Casilina til Genazzano. De næste 10 år forlængedes banen helt til Frosinone, ligesom den fik flere kortere eller længere forgreninger til bl.a. Frascati og Guarcino. Fra slutningen af 1920rne og frem til første halvdel af 1930’erne havde spornettet sin største udbredelse med en samlet længde på lidt over 137 km. Linjen blev dengang drevet af Società per le Ferrovie Vicinali og blev overtaget af STEFER i 1940’erne.
Allerede i 1933 var de første nedlæggelser begyndt, og efter krigen indskrænkedes linjenettet yderligere. I centrum afkortedes linjen således i 1950 til sin nuværende endestation, Roma Laziali, som nok ligger ved Roms hovedbanegård, Roma Termini, men har en afstand til Piazza dei Cinquecento på ca. 800 m. I forstæderne gik udviklingen dog endnu værre. I starten af 1980’erne blev linjen flere gange “skåret” tilbage for i 1984 at blive afkortet til strækningen Roma Laziali – Pantano Borghese.
Selv om Pantano Borghese siden da har været den officielle endestation, så har betjeningen af yderstrækningen flere gange været indstillet i længere tid. F.eks. var Grotte Celoni endestation midt i 1990’erne, da der blev anlagt dobbeltspor mellem Grotte Celoni og Pantano Borghese, og fra 1999 til 2006 var Torrenova endestation, fordi strækningen mellem Torrenova og Pantano Borghese skulle oparbejdes til metrostandard. Strækningen indgår i metrolinje C, som – når den er færdiganlagt – skal forbinde Pantano Borghese og Vatikanet.
Selv om strækningen mellem Torrenova og Pantano Borghese genåbnedes for sporvejsdriften i 2006, så var arbejdet med at ombygge strækningen til metrostandard ikke ovre. Derfor blev strækningen på ny – og endeligt – igen lukket for sporvejsdrift den 4. juli 2008, hvorefter den nye endestation blev Giardinetti, som ligger lige ved Roms bygrænse. I Giardinetti blev anlagt en ny tresporet endestation i stedet for det enkle stoppested med en to spor og en ø-perron. På det tidspunkt var der kun ca. 10 km tilbage af den engang så lange strækning.
Den første del af metrolinje C blev åbnet for drift 09.11.2014 mellem Parco Centocelle og Monte Compatri-Pantano. For at undgå parallelkørsel blev sporvejen samtidig kortet endnu mere af, så den nu går imellem Roma Laziali og Centocelle. Både i 2015 og 2018 er metrolinje C blevet yderligere forlænget ind mod Roms centrum. Dette har dog ikke medført yderligere indskrænkning af sporvejen mellem Laziali og Centocelle, da de to linjer fra Centocelle og ind mod byen ikke følges ad.
Strækningen mellem Centocelle og Giardinetti figurerer stadig på Atac’s kort over metro- jernbanelinjer (klik HER), hvor den er skraveret over og kaldes “tratta sospesa” – suspenderet strækning. Det forlyder da også, at strækningen skal gennemgå en større istandsættelse, så driften kan genoptages. Men er der nu noget der taler for, at dette kunne være en mulighed? Ja, man kan i hvert fald hævde, at den ret nye endestation i Giardinetti ikke virker som et midlertidigt anlæg, at der er etableret erstatningsbusdrift i Via Casilina til Giardinetti, og at metroen har færre stop på strækningen end sporvejen. Der tales også om at opgradere banen til en normalsporet letbane (metrotramvia) og forlænge den ud over Giardinetti til Tor Vergata, hvor der ligger et større universitetsområde.
Hvorom alting er: Forlydender fra den italienske hovedstad skal absolut tages med et gran salt, de har det ofte med ikke at kunne stå distancen i den virkelige verden, så indtil videre kører sporvejen mellem Roma Laziali og Centocelle, en strækning på bare 5.5 km.
.
Anlæg og rullende materiel
La Ferrovia Roma-Pantano, som Met.ro vist stadig officielt kalder linjen, er på trods af navnet mere en sporvej end en jernbane. Den forløber på hele strækningen i gaderegi i reserveret areal, når man ser bort fra det korte stykke mellem Piazza di Porta Maggiore og Villini og området omkring linjens hovedstation, Centocelle. Fra Roma Laziali til Piazza di Porta Maggiore følges Via Giolitti, og fra Villini til Centocelle (og altså tidligere Giardinetti) ligger sporvejen langs med Via Casilina. Alle tværgader passeres i niveau, og som den øvrige trafik må sporvognene afvente det grønne lys i krydsene – sporvejen har absolut ingen form for prioritet i forhold til de øvrige trafikmidler.
Linjen er dobbeltsporet i hele sin udstrækning – på nær en lille passage på ca. 50-75 m mellem Piazza di Porta Maggiore og Ponte Casilino. Her ligger sporvejen klemt inde mellem husene på den ene side og jernbanesporene, der går ud fra Roma Termini, på den anden. Lige her er det nødvendigt at lade dobbeltsporet løbe sammen i en kort enkeltsporspassage.
Alle stoppesteder er forsynet med lave perroner. Nogle stoppesteder har midterperron – nogle af dem er meget, meget smalle – andre har sideperroner. Hvor det er tilfældet, ligger perronerne typisk forskudt i forhold til hinanden, således at de er placeret efter lyskrydset i kørselsretningen. En særlig status indtager Centocelle, som er sporvejens hoved- og nu endestation, og hvor værksted og remise er placeret. Her udvides dobbeltsporet til fire spor og to ø-perroner. Adgang fra gaden til perronerne sker ved at benytte en perrontunnel, og ligesom på de italienske statsbaners banegårde skiltes der også på Centocelle med, at det er forbudt at gå over skinnerne.
Det rullende materiel består dels af ældre vogntog bestående af 2 eller 3 enheder, de såkaldte “treni bloccati”. 2-vogns togene er sat sammen af en motorvogn med styrevogn, mens 3-vogns togene har en motorvogn i midten og en styrevogn i hver ende. Mange af både motor- og styrevognene er oprindeligt leveret i 1920rne, men har været gennem en omfattende renovering og ombygning i perioden 1958-62, Det var i den periode, at man gik over til drift med “treni bloccati”, som overflødiggjorde rangering på endestationerne. En del vognene er desuden efter årtusindskiftet blevet omlakeret fra den oprindelige mørkeblå farve med gul stribe til banens nye hvide og gule design.
Desuden råder man over et antal nyere ledvogne bygget af Ansaldo Breda i 1989 og Firema i 1999. De førstnævnte består af 3 vognkasser på 4 bogier og er ca. 32 m lange. Firemavognene fra 1999 minder meget om vognene fra 1989, men består kun af 2 vognkasser på 3 bogier og er kun ca. 24 m lange.
Indtil slutningen af 1990erne sås desuden en række elektromotortog bestående af 3 vognkasser på 4 bogier med en vognlængde på godt 31 m. Vognene blev leveret i begyndelsen 1950erne og 1960erne, og de sidste udrangeredes omkring årtusindskiftet.
.
Billeder fra strækningen Roma Laziali – Centocelle
Uge 42 1994: Breda ledvogn nr. 815 fra 1962 i Via Giolitti på vej fra endestationen Roma Laziali ved Roma Termini mod Piazza di Porta Maggiore.Uge 42 1994: Breda ledvogn nr. 815 fra 1962 i Via Giolitti på vej fra endestationen Roma Laziali ved Roma Termini mod Piazza di Porta Maggiore.
Uge 42 1994: Breda ledvogn på Piazza di Porta Maggiore på vej mod Centocelle og Grotte Celoni.Uge 42 1994: Breda ledvogn på Piazza di Porta Maggiore på vej mod Centocelle og Grotte Celoni.
Uge 42 1994: Treno bloccato bestående af motorvogn type MATER i midten og en styrevogn i hver ende. Piazza di Porta Maggiore.Uge 42 1994: Treno bloccato bestående af motorvogn type MATER i midten og en styrevogn i hver ende. Piazza di Porta Maggiore.
Uge 42 1994: Dobbelt vogntog bestående af Breda ledvogn nr. 812 fra 1962 samt et treno bloccato med MATER motorvogn og styrevogne på Piazza di Porta Maggiore.Uge 42 1994: Dobbelt vogntog bestående af Breda ledvogn nr. 812 fra 1962 samt et treno bloccato med MATER motorvogn og styrevogne på Piazza di Porta Maggiore.
Uge 42 1994: Ansaldo Breda ledvogn nr. 824 ankommer i morgenmyldretiden fra Centocelle og Grotte Celoni til Piazza di Porta Maggiore.Uge 42 1994: Ansaldo Breda ledvogn nr. 824 ankommer i morgenmyldretiden fra Centocelle og Grotte Celoni til Piazza di Porta Maggiore.
Uge 42 1994: Breda ledvogn i Via Giolitti på vej fra endestationen Roma Laziali mod Piazza di Porta Maggiore.Uge 42 1994: Breda ledvogn i Via Giolitti på vej fra endestationen Roma Laziali mod Piazza di Porta Maggiore.
Uge 42 1994: Ansaldo Breda ledvogn nr. 825 under udkørsel fra endestationen Roma Laziali i Via Giolitti ved Roma Termini.Uge 42 1994: Ansaldo Breda ledvogn nr. 825 under udkørsel fra endestationen Roma Laziali i Via Giolitti ved Roma Termini.
Uge 42 1994: Treno bloccato på endestationen Roma Laziali ved Roma Termini. Vogntoget består af motorvogn type MATER (i midten) samt en styrevogn i hver ende.Uge 42 1994: Treno bloccato på endestationen Roma Laziali ved Roma Termini. Vogntoget består af motorvogn type MATER (i midten) samt en styrevogn i hver ende.
13.10.2008: Tovogns treno bloccato nr. 110 (motorvogn 110 + styrevogn 109) må bremse noget op for at undgå påkørsel på Piazza di Porta Maggiore - han gik ikke specielt hurtigt.13.10.2008: Tovogns treno bloccato nr. 110 (motorvogn 110 + styrevogn 109) må bremse noget op for at undgå påkørsel på Piazza di Porta Maggiore – han gik ikke specielt hurtigt.
13.10.2008: Mellem stoppestederne Porta Maggiore og Sant'Elena ligger sporvejen klemt inde mellem husene og sporarealet til Roma Termini. Ved stoppestedet Ponte Casilino bliver traceen på et kort stykke så smal, at sporene må sammenflettes.13.10.2008: Mellem stoppestederne Porta Maggiore og Sant’Elena ligger sporvejen klemt inde mellem husene og sporarealet til Roma Termini. Ved stoppestedet Ponte Casilino bliver traceen på et kort stykke så smal, at sporene må sammenflettes.
13.10.2008: 3-vogns treno bloccato nr. 423 (motorvogn 423 + styrevognene 060 og 061) på stationen Ponte Casilino. Denne station er det eneste sted på linjen, hvor vejen ikke krydses i niveau.13.10.2008: 3-vogns treno bloccato nr. 423 (motorvogn 423 + styrevognene 060 og 061) på stationen Ponte Casilino. Denne station er det eneste sted på linjen, hvor vejen ikke krydses i niveau.
13.10.2008: 2-vogns treno bloccato nr. 110 (motorvogn 110 + styrevogn 109) på Ponte Casilino. Beklager, at jeg ikke lige fik flyttet lampen!13.10.2008: 2-vogns treno bloccato nr. 110 (motorvogn 110 + styrevogn 109) på Ponte Casilino. Beklager, at jeg ikke lige fik flyttet lampen!
13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 02 (motorvogn 02 + styrevognene 058 og 123) på vej ind på Ponte Casilino i retning mod Giardinetti.13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 02 (motorvogn 02 + styrevognene 058 og 123) på vej ind på Ponte Casilino i retning mod Giardinetti.
13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 105 (motorvogn 105 + styrevognene 084 og 101) ankommer til Ponte Casilino fra Piazza di Porta Maggiore.13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 105 (motorvogn 105 + styrevognene 084 og 101) ankommer til Ponte Casilino fra Piazza di Porta Maggiore.
13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 420 (motorvogn 420 + styrevognene 062 og 064) har netop passeret under broen Ponte Casilino på vej mod det næste stop, Sant'Elena.13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 420 (motorvogn 420 + styrevognene 062 og 064) har netop passeret under broen Ponte Casilino på vej mod det næste stop, Sant’Elena.
13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 422 (motorvogn 422 + styrevognene 051 og 057) på strækningen mellem Ponte Casilino og Sant'Elena på vej mod Giardinetti.13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 422 (motorvogn 422 + styrevognene 051 og 057) på strækningen mellem Ponte Casilino og Sant’Elena på vej mod Giardinetti.
13.10.2008: Stoppestedet eller stationen Sant'Elena ligger klemt inde mellem husene og sporene ind til Roma Termini, så der er ikke megen plads til passagererne. Udgangen fra stationen anes i hegnet i baggrunden ved indkørsel forbudt skiltet.13.10.2008: Stoppestedet eller stationen Sant’Elena ligger klemt inde mellem husene og sporene ind til Roma Termini, så der er ikke megen plads til passagererne. Udgangen fra stationen anes i hegnet i baggrunden ved indkørsel forbudt skiltet.
13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 420 (motorvogn 420 + styrevognene 062 og 064) holder ved den meget smalle perron på stationen Sant'Elena. Ud over lysstanderen midt i billedet mangler perronen fuldstændig skilte og andet udstyr.13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 420 (motorvogn 420 + styrevognene 062 og 064) holder ved den meget smalle perron på stationen Sant’Elena. Ud over lysstanderen midt i billedet mangler perronen fuldstændig skilte og andet udstyr.
13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 02 (motorvogn 02 + styrevognene 058 og 123) på Centocelle station på vej mod centrum.13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 02 (motorvogn 02 + styrevognene 058 og 123) på Centocelle station på vej mod centrum.
13.10.2008: Ansaldo Breda ledvogn nr. 823 på Centocelle station på vej mod Giardinetti.13.10.2008: Ansaldo Breda ledvogn nr. 823 på Centocelle station på vej mod Giardinetti.
13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 106 (motorvogn 106 + styrevognene 082 og 104) på Centocelle station på vej mod centrum.13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 106 (motorvogn 106 + styrevognene 082 og 104) på Centocelle station på vej mod centrum.
13.10.2008: På Centocelle fortæller skiltene tydeligt, at det er forbudt at gå over sporene. Skulle man betvivle påstanden, kan man jo forvisse sig om sagen ved at læse dekret nr. 753 ARL 21!!13.10.2008: På Centocelle fortæller skiltene tydeligt, at det er forbudt at gå over sporene. Skulle man betvivle påstanden, kan man jo forvisse sig om sagen ved at læse dekret nr. 753 ARL 21!!
.
Billeder fra strækningen Centocelle – Giardinetti
13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 423 (motorvogn 423 + styrevognene 060 og 061) afventer grønt lys før indkørsel til stationen Togliatti i retning mod Giardinetti.13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 423 (motorvogn 423 + styrevognene 060 og 061) afventer grønt lys før indkørsel til stationen Togliatti i retning mod Giardinetti.
13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 420 (motorvogn 420 + styrevognene 062 og 064) afventer grønt lys før indkørsel til stationen Togliatti i retning mod Giardinetti.13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 420 (motorvogn 420 + styrevognene 062 og 064) afventer grønt lys før indkørsel til stationen Togliatti i retning mod Giardinetti.
13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 428 (motorvogn 428 + styrevognene 052 og 065) på vej fra Centocelle mod Togliatti.13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 428 (motorvogn 428 + styrevognene 052 og 065) på vej fra Centocelle mod Togliatti.
13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 422 (motorvogn 422 + styrevog-nene 051 og 057) på stationen Togliatti på vej mod centrum. Bemærk, at selv de nymalede vogne ikke alle er grafittifri.13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 422 (motorvogn 422 + styrevog-nene 051 og 057) på stationen Togliatti på vej mod centrum. Bemærk, at selv de nymalede vogne ikke alle er grafittifri.
13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 02 (motorvogn 02 + styrevognene 058 og 123) på Alessandrino på vej mod Giardinetti. Vogntoget har den oprindelige blå bemaling, hvis man da ellers kan få øje på den for grafittien.13.10.2008: Trevogns treno bloccato nr. 02 (motorvogn 02 + styrevognene 058 og 123) på Alessandrino på vej mod Giardinetti. Vogntoget har den oprindelige blå bemaling, hvis man da ellers kan få øje på den for grafittien.
13.10.2008: Tovogns treno bloccato nr. 03 (motorvogn 03 + styrevogn nr. 122) på Alessandrino på vej mod centrum.13.10.2008: Tovogns treno bloccato nr. 03 (motorvogn 03 + styrevogn nr. 122) på Alessandrino på vej mod centrum.
13.10.2008: Breda Ansaldo ledvogn nr. 820 fra 1989 på stationen/stoppestedet Alessandrino på vej mod centrum. Bag den gule væg til venstre i billedet arbejdes med anlægget af metrolinje C.13.10.2008: Breda Ansaldo ledvogn nr. 820 fra 1989 på stationen/stoppestedet Alessandrino på vej mod centrum. Bag den gule væg til venstre i billedet arbejdes med anlægget af metrolinje C.
13.10.2008: Tovogns treno bloccato nr. 03 (motorvogn 03 + styrevogn nr. 122) på vej mod Giardinetti. Her ses vogntoget ved stationen Torre Maura.13.10.2008: Tovogns treno bloccato nr. 03 (motorvogn 03 + styrevogn nr. 122) på vej mod Giardinetti. Her ses vogntoget ved stationen Torre Maura.
13.10.2008: Firema ledvogn nr. 831 på vej mod centrum. Vognen ses her ved den noget smalle perron på stationen/stoppestedet Torre Maura. Det er værd at bemærke rulleskiltet, som viser Grotte Celoni, selv om vognen er på vej mod centrum og i det hele taget ikke har betjent denne station siden 4. juli 2008.13.10.2008: Firema ledvogn nr. 831 på vej mod centrum. Vognen ses her ved den noget smalle perron på stationen/stoppestedet Torre Maura. Det er værd at bemærke rulleskiltet, som viser Grotte Celoni, selv om vognen er på vej mod centrum og i det hele taget ikke har betjent denne station siden 4. juli 2008.
13.10.2008: Ledvogn af type Firema nr. 833 på stationen W. Tobagi på vej mod Giardinetti. Sporet mod centrum ligger mellem det grønne hegn og den gule væg, som skjuler anlægsarbejder i forbindelse med metrolinje C.13.10.2008: Ledvogn af type Firema nr. 833 på stationen W. Tobagi på vej mod Giardinetti. Sporet mod centrum ligger mellem det grønne hegn og den gule væg, som skjuler anlægsarbejder i forbindelse med metrolinje C.
13.10.2008: Ledvogn af type Firema nr. 836 på den nye endestation i Giardinetti. Oprindeligt havde stationen kun to spor, men i forbindelse med ændringen til endestation er der etableret et tredje spor, som anes bag søjlerne til venstre i billedet.13.10.2008: Ledvogn af type Firema nr. 836 på den nye endestation i Giardinetti. Oprindeligt havde stationen kun to spor, men i forbindelse med ændringen til endestation er der etableret et tredje spor, som anes bag søjlerne til venstre i billedet.
13.10.2008: Den nedlagte station Giardinetti. Den nye endestation ligger bag de to høje træer til højre i billedets baggrund. De rød-hvide bånd på perronen fortæller, at man er i gang med anlægget af metrolinje C, som skal komme op fra sin tunnelstrækning netop på dette sted og fortsætte på overfladen til Pantano Borghese.13.10.2008: Den nedlagte station Giardinetti. Den nye endestation ligger bag de to høje træer til højre i billedets baggrund. De rød-hvide bånd på perronen fortæller, at man er i gang med anlægget af metrolinje C, som skal komme op fra sin tunnelstrækning netop på dette sted og fortsætte på overfladen til Pantano Borghese.
.
En besøgendes indtryk
Man ser mange sikkerhedsfolk på sporvejen. Alligevel er både det rullende materiel og de faste anlæg temmelig hærget af grafitti, ligesom f.eks. skiltningen på nogle af stoppestederne er enten mangelfuld eller overhovedet ikke til stede, fordi skiltene er ødelagt. Selv om man er godt i gang med en ommaling af vognparken til hvid og gul i stedet for den tidligere mørkeblå, så efterlader hele systemet et indtryk af at være godt slidt – ind imellem grænsende til det misligholdte – der godt kunne give én fornemmelsen af, at det hele er under afvikling. Men tilbage til sikkerhedsfolkene, som ellers er ivrige i tjenesten. De gør meget ud af at gelejde amatørfotografer som undertegnede væk og med gestus gøre det helt klart, at fotografering er forbudt. Ak ja, det er jo med at have sans for det væsentlige!
.
Vognoversigt pr. april 2008
(De udrangerede elektromotorvogne type 800 er dog også medtaget i oversigten)
Motorvogne
Vogn nr.
Leveret
Ombygget
Fremstiller
Bemærkninger
01-03
1920’erne
1958-1962
ACROTAL og MATER (Motori Alimentatori Trasformatori Elettrici Roma)
Bogievogne med motor på alle 4 aksler.
103, 105, 106, 110
1941
1959-1960
Casaralta (Bologna), ACROTAL og MATER
Bogievogne med motor på alle 4 aksler.
Vognene leveredes som bivogne i 1941 (nr. 101-110), men 5 stk. ombyggedes til motorvogne i 1959-60.
420-429
1926
1958-1962
ACROTAL og MATER
Bogievogne med motor på alle 4 aksler.
Nr. 427 og nr. 429 er henstillet i remisen pga. uheld. Om de er endeligt udrangeret er uvist.
801-803
1953
Officina Mecchanica della Stanga
Elektromotortog med motor på alle 8 aksler.
Nr. 803 blev ødelagt af lynnedslag i 1971.
Nr. 802 og 801 blev begge ødelagt efter sammenstød (ikke med hinanden) omkring 1980.
811-817
1962
1980’erne
Breda
Elektromotortog med motor på alle 8 aksler.
Disse vogne ses ikke mere i drift, men hvornår de blev udrangeret, ved jeg ikke med bestemthed.
820-825
1989
Ansaldo Breda
Elektromotortog med motor på alle 8 aksler.
Denne type, som er afløser for nr. 801-803 og 811-817, blev især anskaffet med henblik på driften af forstadsstrækningerne, men allerede på bestillingstidspunktet var der truffet beslutning om at nedlægge disse!
Nr. 821 er henstillet i remise efter uheld.
831-836
1999
Firema
Elektromotortog med motor på 4 af 6 aksler (midterbogien er en løbebogie)
Styrevogne
Vogn nr.
Leveret
Ombygget
Fremstiller
Bemærkninger
050-052, 054-071, 073
1926-1934
1959
Carminati & Toselli (Milano) Tabanelli (Roma)
Leveret som bivogne, men ombygget til styrevogne i 1959.
Nr. 050, 055, 070 og 073 henstillet pga. uheld. Om de er endeligt udrangeret er uvist.
082, 084, 085
1940
1959
Carminati & Toselli (Milano)
Leveret som bivogne, men ombygget til styrevogne i 1959.
101, 104, 107, 109
1941
1959-1960
Casaralta (Bologna)
Der leveredes oprindeligt 10 bivogne af denne type (nr. 101-110). I 1959-60 ombyggedes 5 af disse til motor-vogne, mens resten ombyggedes til styrevogne.
121-123
1956
1959-60
Casaralta (Bologna)
Leveret som bivogne, men ombygget til styrevogne i 1959-60.
Oprangering af vogntogene (treni bloccati)
Gruppe nr.
Enheder
Bemærkninger
01
01: Rp121 + Em01 + Rp054
02: Rp123 + Em02 + Rp058
03: Rp122 + Em03
Selv om både styrevogn (rp) og motorvogn (em) har selvstændigt nummer, så “døbes” hele vognsættet nu efter motorvognens nummer. Dette nummer står på styrevognens front, mens styrevognens eget nummer står på siden af vognen.
De fleste vognsæt er blevet malet om i en ny farvesammensætning med hvidt og gult, men man kunne stadig i 2008 se enkelte sæt, som havde den oprindelige mørkeblå farve.
100
103: Rp107 + Em103 + Rp085
105: Rp101 + Em105 + Rp084
106: Rp104 + Em106 + Rp082
110: Rp109 + Em110
420
420: Rp064 + Em420 + Rp062
421: Rp063 + Em421 + Rp056
422: Rp057 + Em422 + Rp051
423: Rp061 + Em423 + Rp060
424: Rp068 + Em424 + Rp071
425: Rp069 + Em425 + Rp066
426: Rp059 + Em426 + Rp067
428: Rp052 + Em428 + Rp065
Total Page Visits: 1173
Total Website Visits: 900887

Skriv en kommentar/besked (write a comment/message)

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *